Bijzondere tijd

Het is een bijzondere tijd: inmiddels hebben wij net als u allemaal te maken met de ingrijpende gevolgen van de nationale maatregelen waarmee de overdracht van het Corona virus beperkt moet worden.
Graag informeren we u hoe we de komende weken voor u bereikbaar zijn. We staan voor u klaar!

Werken vanuit huis

Alle BMD Advies medewerkers zijn gelukkig gezond en werken vanuit huis.
De onderlinge afstemming tussen de collega’s gebeurt via telefoon, mail of video-verbinding, waardoor iedereen op de hoogte is van de belangrijke informatie die nodig is om projecten vlot te laten verlopen.

Onze werkzaamheden voor klanten voeren we bij voorkeur ‘op afstand’ uit. Bezoeken worden beperkt tot die locaties waar zonder fysieke aanwezigheid besprekingen niet effectief zijn of waar een opname op locatie nodig is voor verdere uitwerking van de advieswerkzaamheden. Vanzelfsprekend houden we hierbij de RIVM-hygiëne regels in acht.

U kunt uw BMD-contactpersoon via de e-mail en telefonisch bereiken op de voor u vertrouwde manier en tijdens de reguliere tijden. Het telefoonnummer (013) 8000 300 is doorgeschakeld en dus eveneens bereikbaar. Daarnaast kunnen alle medewerkers een video-gesprek met u voeren.

Onze website wordt natuurlijk ook up-to-date gehouden. Hier kunt u terecht voor alle actuele informatie. De BMD-Ontbijtbijeenkomsten en trainingen die op korte termijn gepland stonden, zijn uitgesteld. De mogelijkheden voor online trainingen worden momenteel onderzocht, waarna deze worden ontwikkeld. Zodra er bruikbare online trainingen beschikbaar zijn, informeren we de deelnemers .

Bijzondere ontwikkelingen

We zien binnen BMD Advies, net als op diverse voorbeelden om ons heen, in deze bizarre tijd bijzondere dingen ontstaan. We staan nu voor de opdracht het allemaal samen te doen. Dat heeft ook iets moois. Het vraagt van het team om creatief te zijn en van de nood een deugd te maken. Omdenken: hoe kun je deze tijd die in het teken staat van beperkingen, omzetten in nuttige, positieve tijd en in kansen?

Het team van BMD Advies focust zich vooral op wat wél mogelijk is en wat we wél kunnen doen. Nu al blijkt dat dat heel veel is! We waren al gewend om plaats onafhankelijk te werken, alle voorzieningen daarvoor zijn dan ook aanwezig. We hebben toegang tot alle dossiers, kunnen werken alsof we op kantoor zijn. Dat betekent dat wij diverse rapportages uit kunnen werken, vergunningsaanvragen kunnen voorbereiden maar ook bijvoorbeeld een energie-audit in gang kunnen zetten. Een fysieke milieurondgang is nu vaak wat lastig, maar we voeren wel via Sufficio administratieve audits uit. Kortom BMD Advies is ook de komende weken uw full-service QHSE partner. Duurzaam, in iedere betekenis van het woord. Vooralsnog vanuit huis, maar we gaan er vanuit dat we elkaar snel weer op de werkvloer ontmoeten.

Deze uitzonderlijke situatie vraagt van ons allemaal iets. Met elkaar zetten we de schouders eronder om hier gezamenlijk zo goed mogelijk uit te komen. We vertrouwen er op dat wij er gezamenlijk in slagen om het virus te bedwingen en wensen u samen met al uw collega’s daarbij sterkte, inventiviteit en dat iedereen gezond blijft toe.

Steven Kramer, Henk Krols en Ingrid Ort.