Blog Henk Krols Krapte op de arbeidsmarkt

Krapte op de arbeidsmarkt

Economische groei gaat helaas hand in hand met krapte op de arbeidsmarkt. Het aantal openstaande vacatures steeg de laatste maanden tot een recordhoogte, waarbij de nood in de hoeken productie en techniek het hoogste is. Tegelijkertijd zitten de kaartenbakken bij diverse instanties nog vol met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Personeelsbeleid

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt mogen we best meer oog hebben voor de oudere werknemer. Leeftijdsbewust personeelsbeleid zorgt ervoor dat medewerkers inclusief hun kennis en ervaring voor het bedrijf behouden blijven. Uit de praktijk blijkt echter dat bedrijven nog wel bereid zijn om te investeren in de oudere werknemer die al in dienst is, maar meer terughoudend zijn als het gaat om het aantrekken van nieuwe medewerkers op leeftijd. Die angst is er ook als het gaat om andere groepen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zo wordt er weinig moeite gedaan om mensen met een arbeidsbeperking aan te stellen en nog minder als het gaat om mensen met een migratieachtergrond. Een gemiste kans, denk ik, omdat het vaak om enorm gemotiveerde mensen gaat.

Groene Pluim

De afgelopen periode bezocht ik verschillende bedrijven in het kader van de nominatie voor de Groene Pluim, een stimuleringsprijs en blijk van erkenning en waardering die wordt uitgereikt door regionale ondernemersverenigingen. Hierbij worden MKB-bedrijven langs de meetlat gelegd aan de hand van 4 van de 17 door de UN vastgestelde ‘Global Goals’. Een van die doelen is Doel 8, eerlijk werk en economische groei. Het gaat om het creëren van fatsoenlijke banen, waardig werk en economische kansen voor iedereen, oftewel arbeidsparticipatie en goed werkgeverschap.

Ik kwam hierbij voorbeelden tegen waar we ons allemaal aan kunnen optrekken. Zo vertelde één van de directeuren dat het bedrijf regelmatig naar banenmarkten gaat, juist omdat daar de mensen komen die moeite hebben om een baan te vinden. Hij verbaast zich regelmatig over het feit dat ze ‘in de kaartenbak’ hebben gezeten. Zo noemde hij het voorbeeld van een wat stille jongen die lastig aan de bak kwam, maar bij dit bedrijf een plekje vond. Een gouden greep voor iedereen, de jongen voelt zich thuis, komt altijd op tijd – wat heel belangrijk is als je in een ploeg werkt – en werkt hard. In dit bedrijf heeft 10 procent van de huidige medewerkers ooit een achterstand tot de arbeidsmarkt gehad.

De directeur vindt dat ondernemers meer naar de mensen moeten kijken en moeten denken in kansen, in plaats van alleen de beperkingen zien, zoals bij veel instanties het geval is. Hij vindt het belangrijk om te voorkomen dat jonge mensen in de kaartenbak terechtkomen en organiseert daarom ook regelmatig open dagen voor bijvoorbeeld speciaal onderwijs, waarbij hij de jongeren verschillende projecten laat zien.

Allochtone werknemers

Wij komen ook veel bedrijven tegen waar een groot deel van de werknemers een allochtone achtergrond heeft. Werknemers raken snel gewend aan al die smeltkroes van verschillende nationaliteiten en culturen, al vraagt het werken met anderstaligen soms om aanpassingen en extra aandacht, zeker als het gaat om veiligheid. Zo ondersteunen wij bedrijven waar werkplekinstructiekaarten hangen in soms wel vijf of meer talen. Dat is op een heel goede zaak. Toch is het nog beter om ook de beheersing van de (Nederlandse) taal te verbeteren en taalcursussen te organiseren en te stimuleren. Arbeidsparticipatie en integratie in bedrijf én samenleving  hangt immers nauw samen met taalvaardigheid. Door aandacht te besteden aan taal op de werkvloer werken medewerkers niet alleen veiliger, maar worden er merkbaar minder fouten gemaakt en gaan productiviteit en kwaliteit omhoog.

Ik besef dat het voor veel bedrijven een uitdaging blijft om de juiste man of vrouw op de juiste plek te krijgen. Toch laten deze praktijkvoorbeelden zien dat veel bedrijven nog kansen onbenut laten. Kansen voor het bedrijf, maar ook kansen voor de mensen zelf en de Nederlandse economie in het algemeen!