Een bedrijfsongeval: dit is wat er op je af komt

Bedrijfsongeval: Aansprakelijkheid, meldingsplicht en ongevallenonderzoek

bedrijfsongeval BMD AdviesAlle maatregelen ten spijt: het aantal bedrijfsongevallen vertoont al enkele jaren een stijgende lijn. Natuurlijk heeft elke organisatie de hoop dat het hen niet zal overkomen. Een ongeluk zit helaas in een klein hoekje, zo blijkt uit de cijfers: elke dag gebeuren er 600 grote of kleine bedrijfsongevallen. In dit artikel leest u wat u te doen staat: in geval van een bedrijfsongeval, maar ook om herhaling in de toekomst te voorkomen.

De feiten en cijfers

 • In Nederland werken ongeveer 7 miljoen werknemers bij zo’n 500.000 bedrijven.
 • Jaarlijks krijgen 230.000 werknemers een arbeidsongeval, dat zijn ruim 600 slachtoffers per dag.
 • Vanwege de aard en ernst van het ongeval komen er bij de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) 4.225 meldingen binnen, ongeveer 12 per dag.
 • Maar liefst 30% van de bedrijven melden een ongeval niet, terwijl ze wel een meldingsplicht hadden.
 • Vijftig keer per jaar valt er een dodelijk slachtoffer.

De eerste acties na een bedrijfsongeval

Pieter Diehl, hogere veiligheidskundige bij BMD Advies, wordt zo’n zes keer per jaar gebeld om een organisatie bij te staan waar een ongeval plaatsvond. “Dat het slachtoffer prioriteit nummer 1 heeft bij een bedrijfsongeval, spreekt voor zich. De eerste acties zijn dan ook altijd gericht op het aanbieden van eerste hulp en zorgen dat het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht wordt. Vervolgens wordt de werklocatie veiliggesteld: de machine of werkplek moet afgeschermd worden. Vergeet niet slachtofferhulp aan de BHV’er en omstanders aan te bieden als dat nodig is. Bij ernstige ongevallen moet de inspectie SZW op de hoogte gebracht worden van het voorval. Ook wacht de leidinggevende een zware taak: het informeren van het thuisfront. Als ik word ingeschakeld bij een ongeval, dan kijk ik eerst of dit gedaan is en biedt ondersteuning waar nodig. Daarna moeten we aan de slag met een ongevallenonderzoek. Wat is er precies gebeurd, hoe heeft het kunnen gebeuren, wie is aansprakelijk, wat zijn de gevolgen en last but not least hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?”

Melden bij Inspectie SZW

Werkgevers zijn verplicht om ernstige arbeidsongevallen te melden aan de Inspectie SZW. Die doet vervolgens onderzoek om te bepalen hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en of het ongeval veroorzaakt is door één of meerdere overtredingen van wettelijke bepalingen.

Melden van ongevallen is verplicht als:

 • er na het ongeval sprake is van een ziekenhuisopname of;
 • er blijvend letsel is. Wanneer later blijkt dat er sprake is van blijvend letsel, moet u het ongeval alsnog zo snel mogelijk melden;
 • er dodelijke slachtoffer(s) zijn.

Niet alleen ongevallen van uw eigen werknemers moet u melden. U bent ook verplicht ongevallen te melden van personen die onder uw gezag werken, zoals uitzendkrachten en ZZP’ers. Verzuimt u een meldingsplichtig ongeval te melden, dan kan de boete oplopen tot € 50.000,-.

Communicatie: wees voorbereid op de impact en snelheid van Social media

Bij ongevallen is het heel belangrijk de interne en externe communicatie goed te regelen. “Een communicatieplan biedt bij calamiteiten houvast, om de juiste mensen op de juiste tijd te informeren. Als dat er niet is, zul je echt alles uit de kast moeten trekken om te voorkomen dat de omgeving eerder dan de directie, of erger, het thuisfront, weet dat er een ongeval plaatsvond. Die impact van Social media wordt nogal eens onderschat”, zegt Pieter.

Bedrijfsongevallenonderzoek

Wat gebeurd is, is gebeurd. Toch kan er nog iets goeds uit voortkomen. Natuurlijk is het zuur voor slachtoffers en naasten als het bedrijf pas wakker wordt nadat er een arbeidsongeval plaatsvond. Durft een bedrijf te leren van het verleden, dan kan het gezond en veilig werken verbeteren. Een grondig onderzoek van het ongeval is daarvoor een goed startpunt. Wanneer u zo’n ongevallenonderzoek door BMD Advies laat uitvoeren, kunnen wij de onderliggende oorzaak van het ongeval achterhalen en een plan van aanpak opstellen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Overigens kan een bedrijf niet alleen leren van de ernstige ongevallen. Juist daarom is het van belang om alle bijna ongevallen, pleister ongevallen, ongevallen met verzuim en ongevallen met (blijvend letsel) te registreren en grondig te analyseren. Wat is er gebeurd, hoe is er gehandeld en (hoe) had dit voorkomen kunnen worden? Door dat inzicht kunt u veel risicovolle situaties in de toekomst voorkomen en de kans op ernstige ongevallen verminderen.

Training Omgaan met ongevallen

Aansprakelijkheid, meldingsplicht en ongevallenonderzoek

Natuurlijk staat BMD Advies u graag bij wanneer u met een ongeval te maken hebt. Toch is het goed om te weten wat er op u afkomt bij een bedrijfsongeval. Daarom organiseert BMD Advies Zuid-Nederland in samenwerking met Mr. Henk Koenders van Inspectie SZW op 4 februari 2021 de praktische training Omgaan met ongevallen: aansprakelijkheid, meldingsplicht en ongevallenonderzoek.

Tijdens deze training wordt door middel van praktische oefeningen en cases het hele proces van melding, onderzoek en afhandeling van (bijna) ongevallen en incidenten systematisch behandeld. Elke stap in dit proces en de daarmee samenhangende kritische succesfactoren komende uitgebreid aan de orde. Mr. Henk Koenders gaat in op de werkwijze van de Inspectie SZW en vertelt hoe het staat met aansprakelijkheid en de (mogelijke) gevolgen voor uw organisatie.

Programmaonderdelen

 • Het proces van melding, registratie en onderzoek van ongevallen en incidenten
 • Het melden van ongewenste gebeurtenissen stimuleren
 • Werkwijze Inspectie SZW
 • Belangrijke uitgangspunten voor incidentenonderzoek
 • Het verzamelen en ordenen van feiten
 • Aansprakelijkheid: welke verantwoordelijkheid heb je en waarvoor kun je aansprakelijk worden gesteld?
 • Communicatieplan
 • Beleid maken met betrekking tot het melden en registreren (bijna)ongevallen

Na deze training weet u wat de voor- en nadelen zijn van managementsystemen en kunt u een start maken met de implementatie van structureel arbobeleid. Aan de training is geen examen verbonden, u ontvangt wel een certificaat van deelname. BMD biedt deze training ook incompany aan.

Meer informatie en aanmelden

Voor nadere informatie over wat te doen bij een bedrijfsongeval of de training kunt u contact opnemen met Pieter Diehl 06 47995226.

Meer informatie en aanmelden training omgaan met ongevallen.