Kosteloze Online bijeenkomst Bedrijfscontinuïteit: Waar staat u na een calamiteit?

Zoals eerder al rekening mee gehouden, wordt vanwege de recente maatregelen de bijeenkomst op 24 november online georganiseerd van 09:00-11:00 uur. Hiermee vervalt de bijeenkomst van 10 november in Goes!

Zo snel mogelijk voortzetten bedrijfsvoering 

Bedrijfcontinuïteit BMD AdviesWaar staat u na een calamiteit? Hoe ga je als bedrijf door nadat brand meester is gegeven en het nablussen is beëindigd? Als bedrijf wilt u natuurlijk de business zo snel mogelijk weer voortzetten. Waar begint u, gaat u door, kan dat en wie heeft u nodig?
Wat moet u als bedrijf verzekeringstechnisch organiseren, kloppen de polissen? Wat zijn de juridische eisen en gevolgen? Heeft u alternatieve ondersteuning in uw primair bedrijfsproces om weer op te kunnen starten? Hoe kunt u bedrijfscontinuïteit in de bedrijfsvoering organiseren? Dit zijn de onderwerpen die tijdens de bijeenkomst aan de orde komen en waarbij voldoende gelegenheid is tot het stellen van vragen.

 

Aanmelden

‘Er is brand, allemaal eruit!’

‘Er is brand, allemaal eruit!’. Dit bericht stond op Omroep Brabant op 20 september 2019. Diverse bedrijven op industrieterrein Kraaiven in Tilburg werden door brand verwoest. Twee bedrijven waren volledig verwoest en bij de ander een cruciaal bedrijfsproces. Omliggende panden hadden brandschade.
Een enorme schade was dus het gevolg. Maar nadat brand meester is gegeven, het nablussen is beëindigd en de hulpdiensten vertrekken, staat u als bedrijf voor een onmogelijk opgave. De emoties veroorzaakt door de calamiteit lopen op en medewerkers zitten letterlijk en figuurlijk in zak en as.

Hoe gaat u dan als bedrijf door?

In dat kader organiseren wij als BMD de Online bijeenkomst Bedrijfscontinuïteit waarbij we onder meer ervaringsdeskundigen aan het woord laten die de gevolgen van de bovengenoemde brand aan den lijve hebben ondervonden.

Programma

Voor de bijeenkomst hebben we onderstaand programma samengesteld. De deskundigen die aanwezig zijn, zijn een expert milieu,  expert calamiteiten, expert milieurecht en een verzekeringsexpert. Tijdens deze online ontbijtbijeenkomst wordt volop gelegenheid gegeven voor interactie met de sprekers en experts, zodat u geïnspireerd voor uw bedrijf of organisatie aan de slag kunt. U ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst een link die toegang geeft tot de meeting. We zorgen ervoor dat er voorafgaand aan en tijdens de online bijeenkomst een hulplijn op de achtergrond aanwezig is om u waar nodig te ondersteunen.

9:00 uur Welkomstwoord en inleiding
Wat gebeurt er als de brandweer is vertrokken (ervaringsdeskundige)?
Welke juridische aspecten en kaders zijn relevant?
Welke polis moet ik nu hebben?
Uitwisseling en interactiemoment
Terugkoppeling en verdieping n.a.v. vragen
11:00 uur Afsluiting

Meer informatie en aanmelden

Deze bijeenkomst is uitermate geschikt voor directieleden, QHSE managers en milieudeskundigen.
Voor vragen over de bijeenkomst kunt u contact opnemen met Roland Somers 06-51836591 V&S Milieu Adviseurs en Steven Kramer 06-50811253 BMD Advies. Beide partners van de gezamenlijke holding Duurzaam Vertrouwd bv.

Ontbijtbijeenkomst Bedrijfscontinuïteit Waar staat u na een calamiteit?

Datum: 24 november
Tijd: 09:00-11:00 uur Teams Meeting
Kosten: Geen

Aanmelden

Wij ontmoeten u graag op deze bijeenkomst!