toolbox energiebesparing -BMD Zuid

Toolbox energiebesparing: Op alle niveaus en voor alle (leef)tijden

Voorbeelden uit de praktijk die bespreekbaar maken hoe het anders kan. Blog door Diane Dijkstra


Besluit m.e.r. beoordeling versus indiening aanvraag omgevingsvergunning

Per 1 januari 2021 kan een vergunningaanvraag weer zonder m.e.r.- beoordeling ingediend worden.


energietransitie 2021 BMD Advies

Energietransitie 2021: Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Waar staat u en wat kunt u nog verwachten? BMD-Netwerkbijeenkomst 25 februari 2021


contextanalyse BMD Advies

Het belang van een goede contextanalyse tijdens COVID-19

Een passende en actuele contextanalyse is essentieel voor uw bedrijfsvoering.


Structurele arbozorg: de voor- en nadelen van een Arbomanagementsysteem

De borging en het onderhouden middels de PDCA-cyclus.


inzetbaarheid lockdown BMD Advies

Brede inzetbaarheid tijdens de lockdown

Over het belang en creativiteit rond de brede inzetbaarheid in het bedrijfsleven en de procesindustrie tijdens de lockdown. Column door: Henk Krols


machineveiligheid maatregelen BMD Advies

Machineveiligheid: Beter vooraf nadenken dan achteraf maatregelen treffen

Risico's tot een minimum terug brengen. Column door: Henk Krols


wetgeving stikstof en nieuwe Omgevingswet BMD Advies

Nieuwe wetgeving: vaak een kwestie van lange adem

Over de wetgeving rond de stikstofproblematiek en de nieuwe Omgevingswet. Column door: Henk Krols


remote audit BMD Advies

Whitepaper – Een succesvolle remote audit uit (laten) voeren: zo werkt dat

Tips voor het uitvoeren van een remote audit


Ijsberg (bijna)ongevallen BMD Advies

De noodzaak van het melden een registreren (bijna)ongevallen

Boven water te halen onveilige handelingen en de (bijna)ongelukken. Blog door: Pieter Diehl