Asbestdaken na 2024 verboden


Verbod asbestdaken

Het verbod zat er al drie jaar aan te komen, half oktober 2018 ging de kogel dan echt door de kerk: na 2024 mag er in Nederland geen enkel asbestdak meer liggen. Dat wordt nog een hele opgave: volgens de laatste tellingen ligt er in Nederland nog 80 miljoen vierkante meter dak waarin asbest is verwerkt.

Flinke opgave

Zoals bekend is asbest een grote bedreiging voor de gezondheid: vrijkomende asbestvezels kunnen kanker en andere ziekten veroorzaken. Nog steeds overlijden jaarlijks tussen de 900 en 1.300 mensen aan door asbest veroorzaakte ziekten. Daarom is het al sinds 1993 verboden om asbest in de bouw te gebruiken. De daken waar nu nog asbest in is verwerkt, zijn dus minimaal 25 jaar oud.

Al ruim drie jaar geleden werd het verbod aangekondigd. Het zou in eerste instantie op 1 januari 2024 ingaan, maar om meer tijd in te ruimen voor een grote landelijke sanering, werd dit verplaatst naar 31 december. Ook die termijn is nog niet onomstreden: verschillende partijen zijn van mening dat het verbod per 2025 onhaalbaar is, omdat er te weinig tijd en geld voorhanden is om alle daken te vervangen. Ook werd er gewaarschuwd dat het verbod kan leiden tot een groei van illegale asbestverwijderaars, die daken saneren zonder milieu- en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Volgens de laatste tellingen ligt er in Nederland nog 80 miljoen vierkante meter dak waarin asbest is verwerkt, het is dan ook nog een hele opgave.

Nog geen extra budget vrijgemaakt

Er zijn plannen om het in kaart brengen van asbestdaken te versnellen. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om het financieel aantrekkelijk te maken om asbest te saneren. In het verleden was er de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’, waar vooral agrariërs gebruik van maakten. Deze regeling werd begin 2016 in de meeste provincies vervangen door de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’, die nog tot en met 2019 loopt. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. De subsidiepot was bij aanvang in 2016 gevuld met 75 miljoen euro, het budget is echter bijna uitgeput: half oktober resteerde nog slechts 2,6 miljoen euro. De vergoeding bedraagt maximaal 25.000 euro per aanvraag.

Wacht niet met saneren

Hebt u nog een dak waarin asbest is verwerkt? Wacht dan niet met saneren. Hoewel er nog gesproken wordt over het aantrekkelijker maken van het saneren van asbestdaken, is er nog geen nieuw budget voor vrijgemaakt. De uitputting van het totale budget van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken verloopt op dit moment erg snel. Het totaal beschikbare budget van € 75 miljoen kan daardoor eind 2018 zijn uitgeput. Of en wanneer er een nieuw budget wordt vrijgemaakt is nog allerminst zeker.

Meer informatie

Uw BMD-adviseur ondersteunt u graag bij het in gang zetten van de procedures. In het kader van de Arboregeling, artikel 4.27 ‘Eisen voor afgifte van certificaten in het werkveld asbest, BIJLAGE XIIIA’, moet de werkmethode getoetst worden door een gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige (HVK) of rbeidshygiënist. Ook daar helpen wij u graag bij. Voor meer informatie over asbestsanering kunt u contact opnemen met Marcel Capello.

 

Bron: NOS, NRC , RVO