Arbowet: hebt u alles geregeld?

Arbowet: hebt u alles geregeld?

kijkend naar de Arbeidsomstandighedenwet, is het de bedoeling dat werkgevers alles geregeld moeten hebben in het kader van de Arbowet. Nog een keer de tien belangrijkste wijzigingen uit 2017 op een rij.

Nieuwe Arbowet
De Arbeidsomstandighedenwet, of kortweg Arbowet, bevat regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandige ondernemers te bevorderen. Doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen. Deze Arbowet werd op 1 juli 2017 van kracht, met een overgangstermijn van een jaar.

Met deze nieuwe Arbowet wil men zowel de werkgever als de werknemer meer betrekken bij de arbeidsomstandigheden. Veel bedrijven hebben een preventiemedewerker aangewezen, wat een verplichting is wanneer een organisatie meer dan 25 werknemers in dienst heeft. Deze preventiemedewerker vormt nu een belangrijkere schakel tussen de medewerkers, de OR of de werknemersvertegenwoordigers, de werkgever en de arbodiensten en bedrijfsartsen. De nieuwe wetgeving geeft de preventiemedewerker ook meer draagvlak: de medezeggenschaps- of ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij het aanstellen van de nieuwe preventiemedewerker en heeft bovendien een flinke vinger in de pap als het gaat om het vaststellen van diens rol en de taken. Deze taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten schriftelijk worden vastgelegd. Verder is in de Arbowet vastgelegd dat de preventiemedewerker, de arbodienstverlener en bedrijfsarts samen moeten werken, iets wat in het verleden geen vanzelfsprekendheid was.

Wat betekent dat voor u?
Nog even de tien belangrijkste wijzigingen Arbowet 2017 op een rij:

  1. De Arbowet 2017 richt zich met name op betere preventie om beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk te voorkomen.
  2. Het vermijden van een te hoge werkdruk is een belangrijk thema bij het voorkomen van arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.
  3. Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een ‘open spreekuur’.
  4. Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  5. De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.
  6. De bedrijfsarts is in geval van een beroepsziekte verplicht hiervan melding te doen.
  7. Werknemers moeten terug kunnen vallen op een heldere klachtenprocedure voor arbeidsomstandigheden en kwaliteit bedrijfsarts/arbodienst.
  8. Grotere betrokkenheid van medewerkers bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen. Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
  9. Afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’.
  10. Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever.

De kans is groot dat uw oude contract met de arbodienst of bedrijfsarts moest worden aangepast door de nieuwe Arbowet. De ondernemingsraad moet instemmen met de inhoud van dit nieuwe basiscontract. Hebt u nog geen basiscontract afgesloten? Onderneem dan alsnog snel actie. De Inspectie SZW zal zeer waarschijnlijk op korte termijn gaan controleren op de aanwezigheid, de inhoud en de naleving van dit basiscontract.

Meer informatie
Hebt u vragen of opmerkingen over de implementatie van de nieuwe Arbowet, trainingen, of veilig en gezond werken? Neem dan contact op met van onze Arbo-adviseur Pieter Diehl. Zij vertellen u er graag meer over.

BMD-Nieuwsflits, juni 2018