ONZE SPECIALISTEN

Pieter Diehl
Adviseur
Lees verder >
Steffan Griep
Adviseur
Lees verder >

Praktische Arbo- en veiligheidsoplossingen borgen veiligheid en welzijn.

Heeft uw bedrijf al een volledige Corona RI&E?

Waarom is een volledige Corona RI&E nodig? Het lijkt er op dat ‘Het nieuwe normaal’ de realiteit is en we voorlopig nog niet van het Corona virus af zijn. Daarom is aan te bevelen om de Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) aan te vullen met de risico’s omtrent Corona en de getroffen maatregelen om besmetting met dit virus te voorkomen.
Lees in het artikel ‘Volledige Corona RI&E; plan van aanpak’ over het stappenplan en de online bijeenkomst Praktische verdieping  Corona RI&E.

U neemt uw verantwoordelijkheid als het gaat om de externe veiligheid, dit draagt bij aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers. Voor elke onderneming een klus die vraagt om voortdurende inzet. Werkt uw bedrijf met gevaarlijke stoffen of valt u zelfs onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)? Dan hebt u te maken met meer en vaak nog complexere wet- en regelgeving. Daarom ondersteunt BMD Advies Zuid-Nederland u bij het komen tot Arbo- en veiligheidsoplossingen.

Oplossingen

ongevallen- BMD Zuid

Het veiliger maken van de werkomgeving en het voorkomen van bedrijfsongevallen

Ons advies richt zich op het verhogen van de risicoperceptie bij de medewerkers en het vergroten van hun veiligheidsbewustzijn.

Save