De uitgebreide papierwinkel rondom opslag gevaarlijke stoffen

Project: Ondersteuning bij uitvoeren PGS 15 richtlijnen

Adviseur: Stephan van Helden

Klant: Versteijnen Logistics in Tilburg

Probleemstelling

In 2012 startte Versteijnen Logistics met 5000 m² opslag gevaarlijke stoffen, onder de PGS 15 richtlijnen. Na verloop van tijd bleek er behoefte aan goede professionele begeleiding om de administratieve rompslomp die dit met zich meebracht en de informatiestroom in goede banen te leiden.

Oplossing

Door de opslagcapaciteit ook beschikbaar te maken voor gevaarlijke stoffen moet Versteijnen Logistics voldoen aan strenge wet- en regelgeving. BMD Advies kan vanuit verschillende disciplines en een brede expertise het bedrijf helpen en adviseren in het naleven van de vele normen en richtlijnen, zoals beschreven in het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).

Methode

Brzo bedrijven moeten beschikken over een veiligheidsbeheersysteem (VBS). Er moet een veiligheidsrapport (VR) zijn opgesteld, dat periodiek geactualiseerd wordt en er moet een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) gemaakt zijn. Daarnaast worden strenge eisen gesteld aan de opslag zelf en de brandveiligheid. BMD ondersteunt Versteijnen Logistics bij alle voorkomende werkzaamheden m.b.t. de Brzo en is betrokken bij het aanvragen van de Uitbreidingsvergunning Milieu. De adviseurs zorgen ervoor dat alle verplichte vooronderzoeken en analyses uitgevoerd worden.

Resultaat

De administratie en informatievoorziening rondom de opslag van gevaarlijke stoffen verloopt nu zonder problemen. Om aan de grote vraag te voldoen, wil Versteijnen Logistics de PGS opslag verder uitbreiden. Door ondersteuning van BMD is het bedrijf in staat een constructieve en inhoudelijk goed onderbouwde discussie hierover te voeren met gemeente, provincie of andere betrokkenen.

Quote:

“Voorafgaand aan gesprekken met de gemeente of provincie, krijg ik goed onderbouwde informatie en de juiste stukken van de BMD adviseurs. Zo kom ik altijd goed beslagen ten ijs, in een voor mij moeilijke materie.”

(Jorn Versteijnen, Managing Director Versteijnen Logistics)

 TEAM

Stephan van Helden
Adviseur
verder lezen>