Limagrain: ondersteuning blootstelling aan gevaarlijke stoffen 

Project: Ondersteuning blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Adviseurs: Pieter Diehl T: 06-47995226

ndersteuning blootstelling gevaarlijke stoffen
Afbeelding logo limagrain

Case: Hoe werk je als bedrijf met zeer uiteenlopende gevaarlijke stoffen en beschermingsmiddelen?

Limagrain Nederland BV is marktleider in het veredelen en op de markt brengen van landbouwzaaizaden voor professioneel gebruik in de veehouderij, akkerbouw en groensector. BMD Advies werkte samen met Jaap de Jonge, HSE manager bij Limagrain, aan een project over blootstelling aan gevaarlijk stoffen.
Door de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)-analyse die is uitgevoerd door BMD Advies Zuid-Nederland heeft Limagrain nu inzicht in de mate, aard, en duur van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf.
Meer informatie over de werkwijze van BMD Advies en de resultaten van de analyse vindt u in deze case.

Wat is een RI&E?

Het algemene doel van een RI&E is inzicht krijgen in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen een bedrijf. Een RI&E is een wettelijk verplicht onderdeel van het Arbo-beleid binnen het bedrijf. Het heeft als doel de werkgever te ondersteunen met het structureel aanpakken van mogelijke risico’s voor de gezondheid van het personeel.

Wilt u meer weten over de RI&E, bekijk dan de training RI&E in een dag.

RI&E van Limagrain

Limagrain werkt met meer dan 400 producten; denk aan zeer uiteenlopende gevaarlijke stoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Verder wordt er structureel laboratorium-onderzoek uitgevoerd. Limagrain vroeg BMD advies om ondersteuning bij het in kaart brengen van de mate, aard en duur van de blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen. De RI&E analyse gaf voor Limagrain als uitkomst dat één van de prioritaire risico’s blootstelling aan gevaarlijke stoffen is.

Oplossing; hoe wordt de analyse uitgevoerd door BMD Advies?

De projectleider bij BMD Advies over hoe dit project in goede banen te leiden: “Op basis van het 4 stappenplan van Inspectie SZW zijn we gestart met inventariseren van alle gevaarlijke stoffen, het bepalen van de mate, aard en duur van de blootstelling en het opstellen van beheersmaatregelen in een plan van aanpak.”

Methode; blootstelling inschatten met behulp van Stoffenmanager

Ter ondersteuning van het 4 stappenplan is gebruik gemaakt van Stoffenmanager om (stap 2) de blootstelling te schatten.  Aan de hand van interviews met de gebruikers op de werkvloer zijn de situaties per afdeling in kaart gebracht. Tijdens de prioritering is vervolgens onderscheid gemaakt in producten met en zonder Carcinogene Mutagene Reproductietoxische (CMR)-componenten. Dit onderscheid hielp om een schifting te maken en te besluiten met welke producten we de blootstellingsbeoordeling gestart hebben

Resultaat; analyse door BMD Advies naar gevaarlijke stoffen

Door de analyse van BMD Advies heeft Limagrain nu inzicht in de mate, aard en duur van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarnaast is er onder  de geïnterviewden een enorme bewustwording ontstaan over het nut en de noodzaak van het toepassen van gevaarlijke stoffen. Door de aandacht voor dit project is er van bepaalde stoffen (versneld) afscheid genomen en is men voor producten met een CMR-component actief opzoek gegaan naar vervangers. Sommige producten bleken al lange tijd niet meer gebruikt te worden en stonden opgeslagen in een kast.
Er is kritisch gekeken naar de voorraad en de noodzaak tot het op voorraad hebben van bepaalde gevaarlijke stoffen. Inmiddels is stap 3 van het 4 stappenplan, het treffen van de beheersmaatregelen, in kaart gebracht. Nu kan men (stap 4) de beheersmaatregelen gaan implementeren en uiteindelijk ook borgen binnen de organisatie.

De samenwerking tussen praktijk expertise vanuit Limagrain en de expertise vanuit BMD hebben geleid tot:

  • inzicht onder de gebruikers
  • inzicht in de mate, aard en duur van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen
  • de noodzaak tot het beheersen van werken met gevaarlijke stoffen

Dit komt nu en in de toekomst de gezondheid van de medewerkers van Limagrain ten goede.

Quote:

Door de begeleiding van BMD bij de uitvoer van de RI&E gevaarlijke stoffen hebben wij de juiste tools aangereikt gekregen waardoor we volgens de Arbo wetgeving kunnen werken met ruim 400 verschillende chemische  stoffen op het bedrijf”

Jaap de Jonge – HSE Manager Limagrain

Gerelateerde artikelen:

-4 stappenplan I-SZW: https://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl/?sessie=8c5b1585b5a8b265da5bd6f3bd1c4579

-Stoffemanager:

https://cosanta.nl/

https://stoffenmanager.com/

TEAM

Pieter Diehl
Adviseur
verder lezen >

NIEUWS / BLOG

 AGENDA