ONZE SPECIALISTEN

Pieter Diehl
Adviseur
verder lezen >
Steffan Griep
Adviseur
verder lezen >

Praktische Arbo- en veiligheidsoplossingen borgen veiligheid en welzijn.

U neemt uw verantwoordelijkheid als het gaat om de externe veiligheid, maar zorgt natuurlijk ook voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van uw werknemers. Voor elke onderneming een klus die vraagt om voortdurende inzet. Werkt uw bedrijf met gevaarlijke stoffen of valt u zelfs onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)? Dan hebt u te maken met meer en vaak nog complexere wet- en regelgeving. BMD Advies Zuid-Nederland ondersteunt u bij het inzichtelijk maken van de risico’s en vervolgens het beheersen daarvan.

De BMD adviseurs ondersteunen u graag bij het professioneel oplossen van al uw arbo- en veiligheidsvraagstukken, of het nu gaat om de interne of externe veiligheid. Zo ondersteunen wij u bij bijvoorbeeld de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, het opzetten en implementeren van veiligheidsbeheerssystemen en de jaarlijkse rapportages en maken wij risicoberekeningen (QRA). Uiteraard kunt u ook voor zaken als een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), het toetsen van explosie- of machineveiligheid, blootstellingsonderzoeken en het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen bij ons terecht. Compliance – het voldoen aan wet- en regelgeving – organiseren we met praktische digitale tools.

Wij geloven in proactief beleid, in het ontwikkelen van een heldere visie gericht op het gezond en veilig werken, met aandacht voor de leefomgeving. Om u daarbij te ondersteunen bieden wij trainingen aan om de praktische kennis te vergroten, maar begeleiden wij ook trajecten op het gebied van veiligheidsbewustzijn, effectief leiderschap en duurzame inzetbaarheid.

Hier leest u meer over oplossingen op gebied van arbo en veiligheid.

Praktijkvoorbeelden

Door de opslagcapaciteit ook beschikbaar te maken voor gevaarlijke stoffen moet Versteijnen Logistics voldoen aan strenge wet- en regelgeving.


Ons advies richt zich op het verhogen van de risicoperceptie bij de medewerkers en het vergroten van hun veiligheidsbewustzijn.


Ruim 10 jaar geleden legde Casper van Oosten samen met Teun Wagenaar de basis voor ‘slim glas’ tijdens het promotieonderzoek aan de TU Eindhoven.


Save