Arbo: meer aandacht voor preventie

Geschreven door Elise Kwakkebos op . Geplaatst in Actueel

De Inspectie SZW houdt toezicht op de naleving van de arboverplichtingen. Elke twee jaar brengt de Inspectie de monitor Arbo in Bedrijf uit. Dit onderzoeksrapport geeft een actueel beeld van de naleving van arboverplichtingen, de blootstelling aan arbeidsrisico’s en door werkgevers getroffen maatregelen om de blootstelling aan de arbeidsrisico’s te voorkomen of te verminderen. Uit de monitorrapportage Arbo in Bedrijf 2016 blijkt dat bedrijven die de arboverplichtingen beter naleven, ook vaak ook hun arbeidsrisico’s beter beheersen. Met de machineveiligheid is het echter minder goed gesteld.

Werkgevers zijn verplicht om preventie systematisch aan te pakken, preventie is de eerste stap naar veilig en gezond werken. BMD-adviseur Pieter Diehl: “Dat is ook de reden dat werkgevers de risico’s in een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) moeten vaststellen, een plan van aanpak moeten opstellen om de risico’s te beheersen en moeten zorgen voor de aanwezigheid van deskundigen, zoals preventiemedewerkers en bedrijfsartsen.”

Waardevol instrument
Uit de medio mei gepubliceerde monitor blijkt dat bedrijven in 2016 meer aandacht besteedden aan preventie van arbeidsrisico’s. Vooral het regelmatig overleggen over arbobeleid met de werknemers, de aanwezigheid van bedrijfshulpverlening en van een preventiemedewerker scoren beter dan voorheen. “Dat is een mooie ontwikkeling. Wat mij echter opvalt, is dat het aantal bedrijven dat beschikt over een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) rond de 45 procent blijft hangen. Dat betekent dat nog heel veel bedrijven niet het belang zien van een goede RI&E, en vooral, een stevig plan van aanpak. Jammer genoeg denken veel bedrijven alleen maar aan de verplichtingen. De RI&E belandt in de kast als ze maar aan die verplichting voldaan hebben en komt er pas weer uit, als deze geactualiseerd moet worden. Dat is een gemiste kans. Zeker als het plan van aanpak goed is op gesteld, gericht op de praktijk en niet op de wet- en regelgeving, heb je als bedrijf een waardevol document. Je kunt er echt mee aan de slag, je arbeidsrisico’s beter beheersen. Daarmee heb je dus ook minder kans op ongevallen, minder verzuim en effectievere werkmethodes. Uiteindelijk bespaar je met een goede RI&E en plan van aanpak enorm veel geld”, zegt Pieter Diehl.

Machineveiligheid niet op orde
Schrikbarend is dat het arbeidsrisico machineveiligheid is toegenomen. Beheerste in 2016 nog 25% van de bedrijven waar met machines wordt gewerkt dit risico niet adequaat, nu had 41% van de bedrijven de machineveiligheid niet op orde. Pieter Diehl: “Helaas zie ik dat in de praktijk terug. Er gebeuren honderden ongevallen per jaar met machines. Een bedrijfsongeval is je ergste nachtmerrie, dat moet je niet willen. Machineveiligheid kun je opdelen in twee stukken: de veiligheid van de machine zelf en het veilig omgaan met de machine. Veiligheidsbewustzijn, eigenaarschap en leiderschap zijn daarin belangrijk, weten waar je mee bezig bent, welke risico’s daar aan verbonden zijn. Wij trainen en begeleiden bedrijven dan ook bij het verhogen van het veiligheidsbewustzijn en het eigenaarschap van medewerkers, maar bieden ook de helpende hand bij het op orde brengen van de technische aspecten van (nieuwe) machineveiligheid.”

Meer informatie
BMD Advies ondersteunt u graag bij het beheersen van de arbeidsrisico’s. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met Pieter Diehl, telefoon (06) 47 99 52 26.

Meer lezen & trainingen:

Training Machineveiligheid

Training RI&E in een dag

Andere trainingen op gebied van veiligheid en arbo

Praktijk: Vergroten risicoperceptie

Artikel: Onveilige machines vaak oorzaak bedrijfsongeval

Het rapport Arbo in Bedrijf 2016

Trackback van jouw site.