Anticiperen op de veranderingen nieuwe omgevingswet

VeranderingenAnticiperen op de veranderingen nieuwe omgevingswet

De Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt, heeft vergaande gevolgen voor u als ondernemer. Tijdens het BMD-Netwerk van 21 februari 2019 nemen we de belangrijkste veranderingen door en kijken we hoe u op deze vernieuwingen kunt anticiperen.

Nieuwe begrippen

Met de Omgevingswet gaat een aantal bekende termen verdwijnen en worden er nieuwe begrippen geïntroduceerd. Zo wordt de term ‘inrichting’ losgelaten en vervangen door ‘milieubelastende activiteiten’: een bedrijf dat nu nog wordt beschouwd als een ‘inrichting’ geldt straks als een verzameling van ‘milieubelastende activiteiten’ die worden uitgevoerd. Ook het bestemmingsplan verdwijnt en maakt plaats voor het omgevingsplan. Daarbij wordt niet meer apart gekeken naar activiteiten als ruimtelijke ordening, bouwen en milieu, maar naar de gehele fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan geeft richting aan wat straks wel en niet mogelijk is.

‘Participatie’ en ‘Bruidsschat’

In de Omgevingswet is de term ‘Participatie’ heel belangrijk: nu mág u in gesprek gaan met de omgeving over voorgenomen plannen, straks móet u overleggen met uw omgeving. Helemaal nieuw is het begrip ‘Bruidsschat’: een set regels over onderwerpen die onder de Omgevingswet overgaan van het Rijk naar de decentrale overheden, waarmee bijvoorbeeld een sterke lokale inkleuring van de wet op milieugebied mogelijk wordt. Deze regels worden toegevoegd aan het Omgevingsplan van de gemeente of de waterschapsverordening.
Tijdens het BMD-Netwerk  gaan we dieper op deze thema’s in en kijken we hoe u op deze vernieuwingen kunt anticiperen.

Sprekers zijn  Bas van Velthoven (BMD Advies) adviseur omgevingsrecht en Roeland Mathijsen, jurist, werkzaam bij BRO en betrokken bij de tot totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet.

Wij verwelkomen u graag op donderdag 21 februari 2019. Om 08:00 uur staat het ontbijt voor u klaar bij BMD Advies, Dr. Hub van Doorneweg 89, 5026 RB  Tilburg. De bijeenkomst wordt om 10.00 uur afgesloten.

Bent u enthousiast en wilt u zich aanmelden voor deze netwerkbijeenkomst?

Mocht u meer willen weten over het BMD-Netwerk klik hier of neem contact op met Sikko Oegema  06 50672713 of Diane Dijkstra 013 8000300.