Algemene voorwaarden trainingen BMD Advies Zuid-Nederland

Bloknotitie voor noteren van informatie - BMD Zuid

Inschrijven:

U kunt zich inschrijven voor een training door het inschrijfformulier in te vullen en door te sturen naar BMD Advies Zuid-Nederland. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. Iedere training is gebonden aan een minimaal en maximaal aantal deelnemers, zoals vermeld op de site.

Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt BMD Advies Zuid-Nederland zich het recht voor de training/cursus te annuleren. Dit geschiedt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training.

Deelname kosten:

Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief cursusdocumentatie, gebruik materialen, consumpties en eventuele maaltijden tijdens de cursus. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Facturering

Ongeveer 1 week voor aanvang van de training ontvangt u een factuur. Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

Annulering:

Annulering is mogelijk, mits schriftelijk bevestigd. Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de training berekenen wij € 50,– administratiekosten. vanaf 4 weken tot 2 weken voor aanvang betaalt u 50% van de deelnamekosten. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang is het volledige bedrag verschuldigd. Bij verhindering is het mogelijk een vervanger deel te laten nemen.

meer informatie?

Heeft u vragen over de organisatie of inhoud van de trainingen, dan kunt u terecht bij Diane Dijkstra, bereikbaar onder telefoonnummer (013) 8000300 of 06-30438231.