Affectieschade vanaf 2019 vergoed


Naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden, of ernstig of blijvend letsel hebben, kunnen vanaf 1 januari 2019 in aanmerking komen voor smartengeld. De Eerste Kamer nam in april 2018 een wetsvoorstel aan waarmee de vergoeding van affectieschade wordt geregeld. Het is een regeling met vaste bedragen tussen de 12.500 en 20.000 euro, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval. Ook bij arbeidsongevallen kan een vergoeding worden uitgekeerd aan de naasten.

Uit onderzoek blijkt dat naasten behoefte hebben aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval. Ook vanuit de letselschadepraktijk is gepleit voor een regeling van affectieschade. In veel andere Europese landen hebben de naasten van slachtoffers al langer recht op smartengeld, vanaf 1 januari 2019 is nu dus ook in Nederland een vergoeding voor affectieschade geregeld.

Het gaat om een vergoeding voor dierbaren die verdriet hebben en met wie het slachtoffer zijn of haar leven deelde. Het is de erkenning van het verdriet van personen van wie het leven volledig op de kop staat door een fout van iemand anders. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat wordt aangereden en levenslang ernstig gehandicapt blijft, of een vader die wordt beroofd en neergeschoten (geweldsmisdrijf), waarna zijn partner en kinderen alleen achterblijven, maar ook aan de partner die arbeidsongeschikt raakt of zelfs overlijdt door een arbeidsongeval.

Alleen de partner, kinderen en ouders van het slachtoffer komen in aanmerking voor een vergoeding van affectieschade. Voor de regeling zijn bedragen vastgesteld tussen de 12.500 en 20.000 euro, te betalen door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval. De vaste bedragen moeten procedures voorkomen over de hoogte van het bedrag en langdurige en pijnlijke discussies over het leed. Door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding, wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten.

Bron: Rijksoverheid