Afbouw salderingsregeling; met een kleinverbruikersaansluiting toch investeren in zonnepanelen!

Werken op hoogte: 10 tips

De definitieve afbouw van de salderingsregeling is bekend gemaakt door minister Wiebes. Consumenten en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting (≤3x80A)  mogen jaarlijks vanaf 2023 9% procent minder salderen. Hier komt een terug leververgoeding voor terug die wettelijk minimaal 80% is van de leveringstarieven. Met deze veranderingen en nieuwe regelingen zijn veel bedrijven terughoudend en willen ze misschien wel wachten met de aanschaf van zonne-energie. In dit artikel gaan we hier dieper op in en vertellen we u  waarom u juist wel moet investeren in zonnepanelen als bedrijf.

Salderingsregeling valt niet weg maar bouwt geleidelijk af

De salderingsregeling gaat dus vanaf 2023 jaarlijks met 9% naar beneden. De salderingsregeling is het op jaarbasis verrekenen van de ingekochte en de opgewekte stroom. De salderingsregeling stopt definitief in 2031 en daarna mag er niets meer worden verrekend. De komende 3 jaar is er nog niets aan de hand. In deze 3 jaar kunnen bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting (≤3x80A) nog gebruik maken van de oude salderingsregeling. Naast de afbouw komt er ook een terugleververgoeding die minister Wiebes heeft vastgesteld op minimaal 80% van de leveringstarieven. De minister verwacht dat door marktwerking de tarieven wel zullen stijgen. Een kleinverbruiker gaat zelf bepalen aan wie en tegen welke prijs hij de zelf geproduceerde en ingevoerde elektriciteit wil verkopen.

Salderingsregeling bouwt af. Investeer als bedrijf toch in zonnepanelen!

Bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting hebben geen recht op SDE+ (najaar 2020 SDE++)  subsidie en moeten het hoofdzakelijk hebben van de salderingsregeling die nu jaarlijks met 9% gaat afnemen. Toch is het voor deze bedrijven nog steeds interessant om over te gaan op zonne-energie en zonnepanelen.

Investeringsaftrek

Bedrijven die niet in aanmerking komen voor de SDE subsidie komen wel in aanmerking voor investeringsaftrek. Het gaat hierbij om de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)  en de Energie-investeringsaftrek (EIA). De EIA levert bedrijven gemiddeld 11% belastingvoordeel op. Dit voordeel resulteert ook in een grotere ROI en dus een kleinere terugverdientijd.  

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Het dient een belangrijk onderdeel te worden van het bedrijfsbeleid. De uitstraling en strategie naar buiten toe is de laatste jaren erg belangrijk voor het acquireren van nieuwe klanten en klantenbinding. Bedrijven kunnen er niet meer omheen om niets te doen aan duurzaamheid. Voor meer informatie over duurzaam ondernemen kunt u contact opnemen met onze partner Axxia.

100% groene energie / imago

Wanneer bedrijven zelf hernieuwbare energie opwekken uit bijvoorbeeld zon of wind is dit voor 100% groene stroom. Deze eigen groene stroom is ook niet afhankelijk van stijgende en wisselende energieprijzen, ze zetten de stroomprijs voor jaren vast. Naast deze voordelen geeft deze eigen hernieuwbare energie ook een groen imago. Je draagt als bedrijf een steentje bij aan een schoner milieu.

Verhoging energielabel

Het zelf opwekken van hernieuwbare energie is ook goed voor het energielabel. Het in gebruik nemen van bijvoorbeeld zonnepanelen kan een flinke sprong zijn voor het energielabel. Kantoren van minimaal 100 m2 moeten in 2023 een C label hebben. In deze gevallen zijn zonnepanelen een grote stap om het label terug te brengen naar C of misschien zelfs B of A.

Conclusie

Ondanks de verandering van de salderingsregeling zijn er toch nog behoorlijke voordelen voor bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting om over te gaan op zonnepanelen. De eerste 3 jaar mag nog gesaldeerd worden en daarna komt er een terug leververgoeding die een behoorlijke marktwerking gaat creëren zodat de minimale vergoeding van 80% echt de ondergrens is. Daarnaast blijven de fiscale voordelen en de duurzame voordelen een grote rol spelen.

Benieuwd wat de salderingsregeling voor u betekent of wilt u meer informatie over de aanschaf van zonnepanelen? Neem dan contact op met BMD Advies. Raadpleeg onze energiespecialist Jaap van de Sande 06 82715235 . Wij staan voor uw bedrijf klaar met onafhankelijk advies en helpen met het implementeren van uw zonnepanelen.