AERIUS 2020

actualisering Aerius - BMD ZuidDe actualisering van AERIUS kan gevolgen hebben voor uw vergunningssituatie!

De AERIUS Calculator, het rekenmodel wat gebruikt wordt om stikstofdepositie in kaart te brengen, is van 13 tot 15 oktober niet bereikbaar geweest. Elk jaar wordt het gehele AERIUS systeem bijgewerkt naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke een ecologische inzichten, de Calculator maakt onderdeel uit van dit systeem.

Opnieuw uitvoeren stikstofdepositieberekening

Bij het verlenen van een toestemming of vergunning is het verplicht gebruik te maken van de best beschikbare informatie, dus moet gebruik worden gemaakt van de nieuwste versie van het rekenmodel. Dat betekent dat wanneer een vergunning op 15 oktober 2020 nog niet definitief verleend was, de berekening opnieuw moet worden uitgevoerd met het nieuwe rekenmodel AERIUS 2020. Zelfs wanneer het definitieve besluit nog niet onherroepelijk is kan het nodig zijn dat als gevolg van bezwaren de berekening opnieuw uitgevoerd moet worden.

Wanneer een berekening opnieuw uitgevoerd wordt, is het mogelijk dat uitkomsten anders uitkomen. De verwachtingen is dat de berekende depositie als gevolg van mobiele werktuigen iets hoger uitkomt met AERIUS 2020. Zeker wanneer activiteiten vlakbij een Natura 2000-gebied aanwezig zijn kan het zijn dat met dezelfde bronnen nu meer stikstofdepositie wordt berekend.

Nog steeds niet vergunning plichtig?

Bent u momenteel bezig met een vergunningaanvraag of -procedure, dan is het verstandig om opnieuw te kijken naar de stikstofdepositieberekening. Ook als u een bestaande stikstofdepositieberekening heeft, waaruit blijkt dat u niet vergunning plichtig bent, is het verstandig om te onderzoeken of u op basis van een berekening met AERIUS 2020 nog steeds niet vergunning plichtig bent.

Ondersteuning BMD Advies

BMD Advies biedt ondersteuning betreffende vergunningaanvraag of -procedure. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Ter Beek 06-82608536, Bas van Velthoven 06-50833017 of Marcel Capello 06-46186999. We helpen u graag.

Gerelateerde berichten

Stikstofrapport: Niet alles kan overal juni 2020