De Groene Pluim voor aanpak klimaatverandering

Groene Pluim-BMDAdviesStichting De Groene Pluim organiseert 23 juni van 09:00-11:00 uur in samenwerking met BMD Advies een kosteloze online ontbijtbijeenkomst met als onderwerp aanpak klimaatverandering; Energietransitie.

Stichting De Groene Pluim wil de beweging van de energietransitie een extra impuls geven door deze ontbijtbijeenkomst.
Eén van de duurzame ontwikkelingsdoelen, Sustainable Development Goal 13 (SDG 13) van de Verenigde Naties betreft de aanpak van klimaatverandering. Hiervoor is een overgang nodig naar een situatie, waarin de energievoorziening structureel veranderd in vergelijking met de huidige situatie. In de nieuwe situatie is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen (zon, wind, biomassa), is er veel aandacht voor energiebesparing  en is de energievoorziening meer decentraal georganiseerd.

Programma

Global Goals

logo De Groene Pluim - BMD ZuidPeter van den Eijnden, voorzitter van De Groene Pluim, opent de bijeenkomst en geeft toelichting op welke wijze De Groene Pluim een positieve beweging op gang brengt om (nog) bewuster te gaan ondernemen. De Groene Pluim wil serieus werk maken van de Global Goals en helpen om bedrijven en organisaties stevig te positioneren.

Bras Fijnaart (Groene Pluim houder)

Vervolgens geeft Goof Rijndorp, directeur van Bras Fijnaart(Groenvoorziening en cultuurtechniek) en Groene Pluim houder sinds 2017, nadere toelichting over de energietransitie bij Bas Fijnaart.
Bas Fijnaart heeft de energietransitie op een geheel eigen wijze vorm gegeven door het opwekken van duurzame energie op  de bedrijfsgebouwen. Daarnaast is er een grondige CO2-ketenanalyse uitgevoerd over de gehele bedrijfsvoering. Hiermee is duidelijk geworden dat het groenafval een belangrijke factor is voor de CO2-reductie. Door aantal vernieuwende keuzes is de CO2-footprint bij Bras Fijnaart drastisch verkleind.

Bedrijfsstrategie

Cathy Tesselaar, adviseur management & systemen bij BMD Advies, geeft een pragmatische toelichting  op welke wijze energie- en vervoersmanagement kan worden ingevuld bij bedrijven en organisaties, die hierin de komende jaren stappen willen zetten.
Door energiezaken gestructureerd aan te pakken, en dit onderdeel te maken van de bedrijfsstrategie, is het mogelijk om via een continue verbeterprogramma stap voor stap een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Tevens vervult het aanwijzen van een energiecoördinator een belangrijke rol om te komen tot een energietransitie.

In- en Verkoop van groene energie

Guido Schrijver, adviseur inkoop duurzame energie bij BMD Advies, neemt u mee in de verschillende mogelijkheden van groene stroom en groen gas.
Inkopen  van groene energie is één van de mogelijkheden om een stap te zetten op de weg naar energie-neutraliteit. Maar wat is dan groene energie en hoe maak je de juiste keuze hierin? Kies je voor zon of wind uit binnen- of buitenland? Er is keus genoeg, maar wat is wijsheid?

Afsluiting

De bijeenkomst wordt afgesloten met een samenvatting over de aanpak klimaatverandering door Peter van den Eijnden en zijn pleidooi om de beweging van De Groene Pluim mede op gang te brengen.

Tijdens deze online  ontbijtbijeenkomst wordt volop gelegenheid gegeven voor interactie met de sprekers en specialisten, zodat u geïnspireerd voor uw bedrijf of organisatie aan de slag kunt om een bijdrage te leveren aan SDG goal 13 (aanpak klimaatverandering).

 Meer informatie en aanmelden

BMD Advies voorziet uw bedrijf of organisatie met advies op maat ten aanzien van het te volgen traject om te komen tot energietransitie, geeft praktische handvatten en inzicht in de (financiële) voordelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Krols 06 52015555.

Bent u enthousiast? Dan kunt u zich hier aanmelden voor de kosteloze online (ontbijt)bijeenkomst Energietransitie van 23 juni 09:00-11:00 uur.