Aanmeldformulier BMD-Netwerk Nieuw

Kubus shutterstock_117915073

Onze organisatie schrijft zich hierbij in voor deelname aan het BMD-NetwerkOnze organisatie schrijft zich hierbij in voor deelname aan het KAM-platform

Bedrijfsnaam

Voornaam contactpersoon

Achternaam contactpersoon

Postadres

Factuuradres

E-mail

(Doorkies)nummer

Facturering:
De jaarlijkse kosten bedragen € 295. C-advies klanten € 265, indien er sprake is van een structurele dienstverlening.
Het gefactureerde bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Inschrijving is tot wederopzegging.