Versteijnen Logistics: papierwinkel voor PGS-opslag

Geschreven door Elise Kwakkebos op . Geplaatst in Ondernemers Uitgelicht

2016-06-23 15.37.23De Versteijnen Groep in Tilburg beschikt over 5000m2 opslag voor PGS-15 stoffen. Omdat het opslaan van gevaarlijke stoffen nogal wat papieren rompslomp met zich meebrengt, klopte Versteijnen bij BMD Advies aan om de informatiestroom in goede banen te leiden.

 

Verplichtingen
De Versteijnen Groep is op te delen in drie stukken: transport naar met name Benelux, Duitsland en Frankrijk, expeditie/ vrachtmanagement en logistiek. Verspreid over meerdere vestigingen beschikt Versteijnen Logistics over ruim 100.000 m2. Tilburg is de grootste locatie: hier is een opslagcapaciteit van 60.000m2, waarvan 5.000m2 gereserveerd is voor PGS 15-gevaarlijke stoffen. Managing Director Jorn Versteijnen: “Vijf jaar geleden zijn wij begonnen met de PGS-opslag voor verpakte gevaarlijke stoffen. We hebben ons vergist in het spervuur aan vragen, de vele antwoorden die het bevoegd gezag van ons verlangde. We hadden daar altijd wel hulp bij, maar hadden behoefte aan ‘een maatje groter’. Bij BMD Advies werken meerdere specialisten, dat maakt je minder kwetsbaar. Ook de expertise is breder.”

Door de PGS-opslag valt Versteijnen Logistics onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). Het bedrijf moet daarom beschikken over een veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Daarnaast moet er een veiligheidsrapport (VR) opgesteld zijn, deze moet periodiek geactualiseerd worden.  Ook moet er een kwantitatieve risicoanalyse ofwel QRA gemaakt zijn. Natuurlijk worden er ook veel eisen gesteld aan de opslag zelf en aan de brandbeveiliging daarvan. “Die eisen worden steeds strikter, het vraagt steeds meer administratieve rompslomp. Of het nu om een groot of kleiner volume gaat: die papierwinkel blijft hetzelfde, de kosten worden bij een groter volume echter beter verdeeld over de opdrachtgevers. De vraag naar veilige opslag is onverminderd groot: we zijn al een paar jaar ‘uitverkocht’. Daarom zijn we nu met de voorbereidingen gestart voor nieuwbouw; we willen de opslagcapaciteit verdubbelen of – liever nog – verdrievoudigen. Ook kijken we of het mogelijk is om opslagruimte te bieden voor andere klassen gevaarlijke stoffen”, zegt Jorn Versteijnen.

 

2016-07-01 10.46.41Goed beslagen ten ijs
BMD Advies ondersteunt Versteijnen Logistics bij alle voorkomende werkzaamheden met betrekking tot het Brzo. Daarnaast is BMD Advies betrokken bij het aanvragen van de Uitbreidingsvergunning Milieu; zorgt ervoor dat alle verplichte vooronderzoeken en analyses uitgevoerd worden. Brzo-bedrijven vallen onder de provincie qua bevoegd gezag. Voordat echter de vergunningaanvraag bij de provincie kon worden weggelegd, moest Versteijnen toch eerst met de Gemeente Tilburg om de tafel in verband met het bestemmingsplan. “Wij zitten op een industrieterrein en hebben vergunning om gevaarlijke stoffen op te slaan. Om die opslag en dus ook de vergunning uit te kunnen breiden, moest er een nieuwe risicoanalyse worden gemaakt. Bij zo’n QRA wordt als het ware een contour om het bedrijf getrokken. Die cirkel wordt door onze uitbreidingsplannen ruimer. Ook al liggen er geen ‘kwetsbare objecten’ als zorginstellingen en scholen in de buurt, zo’n grotere risicocontour wil gemeente liever niet. Als ondernemer wil ik dat soort gesprekken met de gemeente hierover wel graag zelf voeren, maar heb ik niet genoeg kennis en ervaring om de discussie aan te gaan. De BMD-adviseurs zorgen dat ik met de juiste stukken, onderbouwd door getallen, goed beslagen ten ijs kom.”

Nu het bedrijf er met de gemeente is uitgekomen, wordt de aanvraag voor de Uitbreidingsvergunning Milieu voorbereid. Wanneer de aard van het gesprek daarom vraagt, is er een BMD-adviseur aanwezig bij de gesprekken met de provincie. “We zoeken daarbij naar een mix, als ik het zelf kan doen, doe ik het zelf, is er toelichting nodig bij analyses of moeten getallen en onderzoeken onderbouwd worden, dan is er een BMD-adviseur bij. De definitieve aanvraag wordt binnenkort ingediend. We hopen dan in 2017 te kunnen starten met de bouw van de nieuwe hal. ”

 

2016-06-23 15.15.30Ontwikkeling
“De afgelopen anderhalf jaar hebben we heel nauw samengewerkt met de BMD-adviseurs. Dat is nu vooral nog veel reageren op vragen die gesteld worden, het nakomen van verplichtingen. Mijn wens is echter dat we, als we eenmaal al het papierwerk achter ons hebben liggen, meer naar ‘kennisoverdracht’ gaan. In mijn ogen houdt de beste adviseur de kennis niet voor zichzelf, maar brengt deze de expertise juist over. Worden ‘best practises’ en ervaringen gedeeld, niet alleen op verzoek en ad hoc, maar juist structureel en op eigen initiatief. Dan kun je als bedrijf groeien, je werkwijze verbeteren. Zover is het nu nog niet, maar daar wil ik in de toekomst wel naar toe”, besluit Versteijnen.

Trackback van jouw site.