Veiligheid en arbo

Ongevallen voorkomen, effecten beheersen

Alle bedrijven hebben de verplichting niet alleen de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de werknemers te bewaken en te waarborgen, maar zijn ook verantwoordelijk voor de externe veiligheid. Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen wordt dat nog complexer. Zij hebben te maken met veel en vaak ingewikkelde wet- en regelgeving om de risico’s te beheersen.

Elk bedrijf heeft de verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen om de eigen medewerkers te beschermen, maar ook voor de omgeving moeten de risico’s ingeperkt worden. Dat geldt voor het werken met en verbruiken van gevaarlijke stoffen, maar ook voor situaties waarin gevaarlijke stoffen in een gesloten systeem aanwezig zijn zoals in bijvoorbeeld een ammoniakkoelinstallatie.

Of u nu in beperkte mate te maken hebt met veiligheid en arbo of behoort tot de risicovolle bedrijven: u kunt op een breed vlak bij ons terecht. De specialisten van BMD Advies Zuid-Nederland ondersteunen u op gebied van opslag gevaarlijke stoffen, implementatie veiligheidsbeheerssystemen, risicoberekeningen. Ook voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte RI&E (Risico-Inventarisatie en –Evaluatie), werkplekonderzoeken, blootstellingsonderzoeken of beoordelingen op het gebied van machine- of explosieveiligheid, bent u bij BMD Advies Zuid-Nederland aan het juiste adres.

In een vrijblijvend gesprek lichten wij graag de mogelijkheden voor ondersteuning op gebied van veiligheid en arbo voor uw bedrijf toe.