Saint Gobain Construction Products over op nieuwe ISO 9001 en ISO 14001

Geschreven door Elise Kwakkebos op . Geplaatst in Ondernemers Uitgelicht

Begin maart dit jaar ging Saint Gobain Construction Products Etten-Leur met succes op voor de hercertificeringsaudit voor de nieuwe normen ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. Beslist geen standaard transitie: de managementsystemen werden geheel geïntegreerd, waarbij de internationale methode WCM – World Class Manufacturing – de basis vormde. Deze standaard wordt vanuit het Franse concern voorgeschreven aan alle divisies. Uitgangspunt van WCM is het elimineren van onnodige verliezen. Daarnaast gaat het heel sterk uit van betrokkenheid van alle medewerkers. BMD Advies ondersteunde de Saint Gobain-bedrijven in Etten-Leur bij het hele transitieproces.

Elimineren van onnodige verliezen
Saint Gobain Construction Products in Etten-Leur is opgedeeld in twee divisies: Isover voor glaswol en Adfors voor het halffabricaat glasvlies. Hoewel de productie geheel gescheiden is, maken de beide divisies zoveel mogelijk gebruik van gezamenlijke faciliteiten zoals personeelszaken, kwaliteit, milieu, veiligheid, etc. Het managementsysteem voor ISO 9001 en ISO 14001 is dan ook op beide divisies van toepassing, en dat al sinds de jaren ’90. Toch gaan de ISO-normen het Franse concern niet ver genoeg. Vijf jaar geleden werd daarom de World Class Manufacturing-methode geïntroduceerd.

“WCM is gebaseerd op het in kaart brengen van de verliezen en vervolgens
het elimineren van de onnodige verliezen. Je zoekt naar de
maximaal toegevoegde waarde, zonder dat je iets waardevols weggooit.”

Ronald van Veluw, verantwoordelijk voor QHSE in Etten-Leur: “WCM is een heel mooi systeem, maar ook heel complex. Het is gebaseerd op het in kaart brengen van de verliezen en vervolgens het elimineren van de onnodige verliezen. Je zoekt naar de maximaal toegevoegde waarde, zonder dat je iets waardevols weggooit. Het ultieme streven is een gesloten cyclus waarbij elke 100 kg grondstof wordt omgezet in 100 kg eindproduct. Dat is nu nog niet haalbaar, maar er wordt wel continu getoetst of het bereiken van dat doel dichter bij komt door inzet van nieuwe technieken. Als we het echter over onnodig verlies hebben, is zero waste wel haalbaar. Bovendien draait het niet alleen om geld. WCM is opgedeeld in pilaren voor onder andere gezondheid en veiligheid, milieu, kwaliteit en klantrelaties. Als je bijvoorbeeld naar de pilaar milieu kijkt, dan gaan de verliezen niet alleen om geld, maar ook om imago en het behalen van de door het concern gestelde milieudoelen. Het verlies is dan ook de afstand tot hetgeen je wilt bereiken. WCM biedt voor het elimineren van onnodige verliezen een grote gereedschapskist. We hebben de keuze uit heel veel methodieken, stuk voor stuk enorm doordacht.”

De pilaren vormen de basis van het WCM-model

Versterkende werking
Hoewel WCM zeer uitgebreid is, bevatten de nieuwe ISO-normen voor Isover en Adfors een aantal heel andere nuttige elementen. Van Veluw: “Wij wilden daarom alle systemen geheel integreren, met WCM als basis. Wij hebben zelf onvoldoende kennis van de nieuwe ISO-normen in huis, daarom vroegen wij BMD Advies om ons in dit proces te ondersteunen. Ons certificaat voor ISO 9001 zou halverwege dit jaar verlopen, voor ISO 14001 hadden we nog een jaar langer de tijd. Daar namen we nu dus een voorsprong.”

BMD-adviseur Ingrid Ort BMD Advies legde de WCM-normen naast de ISO-normen. Zo konden de lacunes in het WCM-systeem, worden opgevuld met de vereisten uit de nieuwe ISO-normen. “Er zijn veel overeenkomsten, maar ook wat verschillen. De nadruk ligt soms net even anders. Door beide systemen te gebruiken, versterken ze elkaar: daar waar WCM stopt, gaat ISO verder en andersom. Een wezenlijk verschil is de manier waarop in de High Level Structure, de rode draad in de nieuwe normen, naar externe stakeholders wordt gekeken. Het in Vianen gevestigde verkoopkantoor van Isover vormt de schakel naar de klanten. Werd dit verkoopkantoor voorheen altijd buiten de scope gehouden, nu wordt dit er juist bij betrokken. Op die manier kan samen met de productie vorm gegeven worden aan behoeften en verwachtingen van klanten en andere belanghebbenden. Daarnaast kijkt WCM weliswaar naar de omgeving daar waar het milieu betreft, maar gaat ISO 14001 veel verder, is de rol van leveranciers bijvoorbeeld veel belangrijker.”

Binnen de HLS is leiderschap eveneens een heel belangrijk element. Hoewel ook hier sprake is van een andere aanpak, waren beide methodes goed te integreren. Ronald van Veluw: “Naast het elimineren van verliezen gaat WCM sterk uit van ‘Involvement Employees’, om maar eens een mooie term te gebruiken. Binnen Saint Gobain komen nieuwe ideeën voor een efficiënter proces of nieuw product vaak van de werkvloer. De directie stelt daarop het beleid vast, de aangewezen ‘pilaarleiders’ maken dat concreet en voeren het uit met de tools die de gereedschapskist van WCM bevat. Het draagvlak is daarmee groot, het heeft voordeel voor kwaliteit en milieu en het vergroot het bewustzijn binnen alle lagen van de organisatie. De directie maakt de PDCA-cirkel weer rond door te toetsen of het beleid volgens plan is uitgevoerd, de gestelde doelen zijn behaald en eventuele verbeteringen door te voeren.”

Efficiencyslag door gecombineerde audit
De integratie van drie normen binnen één managementsysteem, vraagt natuurlijk om een heel duidelijke structuur. “BMD-adviseur Bas Schevelier gebruikte de interne audit om alle vereisten uit de ISO-normen te koppelen aan de pilaren van WCM. We hebben nu een overzichtelijke kruistabel, die ook opgenomen is in het managementsysteem. Hierin zien we in één oogopslag welke vereisten uit de ISO-9001 en 14001 corresponderen met de WCM-normen en waar de betreffende documenten te vinden zijn. Na deze inventarisatie ontbraken er nog verschillende documenten die nodig waren voor ISO, deze zijn opgesteld en toegevoegd. Die kruistabel kwam uiteraard goed van pas bij de externe audit”, zegt QSHE-manager Van Veluw.

Bijkomend voordeel van de integratie van de systemen is dat ISO 9001 en ISO 14001 tegelijk getoetst konden worden door de externe auditor. Van Veluw: “Zo’n externe audit is toch een hele belasting voor de organisatie, je moet er een hoop mensen voor vrij maken. Nu dat tegelijk gebeurt, is dat efficiënter en kostenbesparend.”

Saint Gobain Construction Products ‘slaagde’ met vlag en wimpel voor de certificeringsaudit in maart. Bij de toets kon geen enkele bevinding door de commissie genoteerd worden, iets wat maar weinig voorkomt. In september gaat de Saint-Gobain vestiging in Etten-Leur op voor het bronzen certificaat van WCM. Deze audit wordt uitgevoerd door een speciaal daarvoor opgeleid team binnen Saint Gobain.

Meer informatie
Wilt u ook de transitie maken naar de nieuwe op HLS gebaseerde ISO-normen? Neem voor meer informatie contact op met Ingrid Ort of Bas Schevelier.

Meer lezen:

Stappenplan implementatie HLS
Nieuwe normen, nieuwe kansen
Capaciteitsproblemen certificerende instellingen

 

BMD-Ontbijtbijeenkomst 29 juni 2017

Staat u op het punt  zich te verdiepen in de  ISO-normen nieuwe stijl en de High Level Structure (HLS) of zit u volop in de implementatiefase?, dan nodigen wij u graag uit  voor de BMD-Ontbijtbijeenkomst. Eerder organiseerden wij twee succesvolle BMD-Ontbijtbijeenkomsten over de ISO-normen nieuwe stijl en de HLS. Veel bedrijven en organisaties zijn hiermee aan de slag gegaan, maar komen in dat proces nog wel knelpunten tegen. Thema van de BMD-Ontbijtbijeenkomst op 29 juni a.s. is dan ook: HLS, hoe nu verder?

Meer informatie of direct aanmelden.

 

BMD-Nieuwsflits, mei 2017

Trackback van jouw site.