Training gevaarlijke stoffen

BMD Advies Zuid-Nederland verzorgt op 27 september 2018 een training over het veilig opslaan en veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. Deze training bestaat uit 2 modules: ‘veilig werken met gevaarlijke stoffen’ en ‘vakbekwaamheid PGS 15’. De training is bedoeld voor verantwoordelijken voor de opslag van en het werken met gevaarlijke stoffen, zoals de KAM-coördinator, magazijn chef, hoofd technische dienst of productieleider. De modules kunt u afzonderlijk volgen, bij deelname aan beide modules ontvangt u echter een aantrekkelijke korting.

Module 1: Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Voor de gezondheid van uw medewerkers is het van belang dat zij chemische producten en gevaarlijke stoffen op een veilige manier behandelen en gebruiken. Als werkgever bent u verplicht hiervoor niet alleen de middelen, maar ook de kennis beschikbaar te stellen. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Arbowet- en regelgeving. Met de module ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’ krijgt u handvatten om de veilige omgang met gevaarlijke stoffen op praktische wijze toe te passen binnen uw bedrijf. Hiermee geeft u op een juiste wijze invulling aan de geldende wet- en regelgeving en borgt u de gezondheid van uw medewerkers.

Tijdens deze module komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • wettelijk kader (Arbowet  en -besluit, CLP verordening);
 • de H- en P-zinnen én etikettering;
 • aansprakelijkheid bij het gebruik van gevaarlijke stoffen;
 • effecten van gevaarlijke stoffen;
 • gebruik arbeidshygiënische strategie;
 • training en instructie aan medewerkers.

Module 2: Vakbekwaamheid PGS 15

Vakbekwaam persoon PGS 15: het is een eis die wordt gesteld vanuit de richtlijn PGS 15 wanneer er meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Een medewerker is volgens de PGS 15 vakbekwaam wanneer hij/zij voldoende kennis heeft op het gebied van de omgang met gevaarlijke stoffen en het bestrijden van calamiteiten met gevaarlijke stoffen. De vakbekwaamheid moet aantoonbaar zijn, met bijvoorbeeld certificaten van relevante opleidingen. BMD Advies biedt hiervoor de training Vakbekwaamheid PGS 15.

PGS15shutterstock_142835413akopieHet programma van de module Vakbekwaamheid PGS 15 omvat de volgende onderdelen:

 • relatie met wetgeving: Activiteitenbesluit, vergunning, ADR, Arbowet, EU-GHS, Bouwbesluit;
 • toelichting en toepassingsgebied PGS 15;
 • opslag tot 10 ton;
 • opslag gasflessen;
 • tijdelijke opslag;
 • incidenten met gevaarlijke stoffen;
 • nieuwe versie PGS 15:2016.

In beide modules komt de praktijk ruim aan bod. Aan de hand van een aantal cases kunnen de deelnemers de theorie toepassen. Aan beide trainingen is geen examen verbonden, u ontvangt wel een certificaat van deelname zodat de vakbekwaamheid aantoonbaar is.

De trainingen vinden plaats op 27 september 2018 op ons kantoor aan de Dr. Hub van Doorneweg 89 in Tilburg. Het ochtendprogramma duurt van 9.00 uur t/m 12.30 uur en het middagprogramma van 13.00 uur t/m 16.30 uur. Onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Kosten:
Een trainingsmodule neemt één dagdeel in beslag. De kosten per module bedragen € 350,- excl. BTW per deelnemer incl. catering en materiaal. Vaste klanten van BMD Advies Zuid-Nederland (op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening) betalen € 315,-, excl. BTW.
Bij deelname aan beide modules bedragen de kosten € 600,- excl. BTW. Vaste klanten van BMD Advies Zuid-Nederland (op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening) betalen € 540,- excl. BTW, inclusief lunch.
In-company training: voorstel op maat.

Aanmelden
U kunt zich via het formulier op onze website direct aanmelden voor deze modules. 

Inschrijfformulier training vakbekwaam PGS 15
Inschrijfformulier training Veilig werken met gevaarlijke stoffen.

 

Meer informatie
De meerwaarde van een training open inschrijving bestaat uit de diversiteit van de inbreng binnen de groep deelnemers. De bovenstaande trainingen worden door ons ook in-company verzorgd. De in-company training wordt helemaal afgestemd op uw eigen bedrijf. Heeft u interesse in een van de bovenstaande trainingen of andere (in-company) trainingen zoals ADR awareness of Arbocoördinator/preventiemedewerker dan kunt u informatie opvragen bij Stephan van Helden of Pieter Diehl (013) 8000 300.