Milieucoördinator

DoolhofWanneer moet je een milieuvergunning hebben en wanneer is het Activiteitenbesluit van toepassing? Wat valt er onder de omgevingsvergunning (Wabo)? Wat is de rol van een milieuhandhaver? Hoe bewaak ik de naleving van alle voorschriften? Met deze en andere vragen worden medewerkers die ‘milieu’ op hun bordje hebben regelmatig geconfronteerd. Tijdens de training Milieucoördinator loodst trainer Sikko Oegema de deelnemers in korte tijd door het doolhof aan wet- en regelgeving en behandelt de milieubasiskennis. De praktijk staat daarbij centraal.

Doel van de training Milieucoördinator
Het doel van deze training is vertrouwd raken met alle relevante milieu-onderwerpen. Tijdens de training komen het Activiteitenbesluit, de Wet milieubeheervergunning, de Waterwet en de omgevingsvergunning (Wabo) uitgebreid aan de orde. Daarnaast krijgt u tips om een goede relatie met bijvoorbeeld overheid en omgeving op te bouwen. Na het volgen van deze training bent u een gesprekspartner met kennis van zaken.

Programma-onderdelen
De volgende onderwerpen komen aan de orde in de training Milieucoördinator:

  • Milieuwet- en regelgeving – Wet milieubeheer; Activiteitenbesluit; Omgevingsvergunning (WABO); Wet verontreiniging oppervlaktewateren; Waterwet; procedure vergunningverlening; handhaving.
  • Milieu-aspecten – (gevaarlijk) afval; energiekosten; (afval)water; bodem; lucht; geluid; opslag gevaarlijke) grond- en hulpstoffen.
  • Rol van de milieucoördinator
Doelgroep: medewerkers die binnen het bedrijf belast zijn met milieutaken en -verantwoordelijkheden, zoals milieucoördinatoren, staf- en lijnfunctionarissen, managers productie. Voor eenieder die in korte tijd inzicht wil krijgen in milieuthema’s en -wetgeving.

Duur: vier middagen (13.30-17.00 uur), 22-29 november en 11-18 december 2018. Onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen .

Maximale groepsgrootte: 15 personen
Kosten:  € 1.215,- excl. BTW per deelnemer incl. catering en materiaal. Vaste BMD-klanten*  ontvangen een korting: de training kost dan per deelnemer € 1.095,- excl. BTW.
In-company: voorstel op maat.

Aanmelden
U kunt zich via het formulier op onze website direct aanmelden voor deze training. Komt het u in deze periode niet uit? Op het formulier kunt u zich ook alvast opgeven voor de volgende training. Inschrijfformulier training Milieucoördinator

Voor meer informatie of een voorstel op maat voor een In-companytraining, kunt u contact opnemen met BMD-adviseur en trainer Sikko Oegema of trainingscoördinator Diane Dijkstra: (013) 8000 300.

*op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening