Training Introductie ISO 45001

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001 voor arbomanagementsystemen

De ISO 45001 norm is 12 maart jongstleden gepubliceerd. Deze nieuwe standaard voor het managen van werk gerelateerde veiligheids- en gezondheidsaspecten is net als ISO 9001:2015 voor kwaliteit en ISO 14001:2015 voor milieu gebaseerd op de HLS, de High Level Structure. Dit maakt eventuele integratie van de systemen eenvoudiger. In de training Introductie ISO 45001 gaan we in op de veranderingen en is er aandacht voor integratie met andere HLS-normen. De training is bedoeld voor zowel organisaties die willen starten met het invoeren van een arbomanagementsysteem als organisaties die willen overgaan van OHSAS 18001 naar ISO 45001.

ISO 45001 is net als OHSAS 18001 het systeem voor bedrijven of instellingen die hun arbeidsomstandigheden of veiligheidsbeleid willen verbeteren. Nieuw in deze HLS-norm is dat niet alleen naar de risico’s wordt gekeken, maar ook naar de kansen. ISO 45001 is gebaseerd op de PDCA-cirkel, plan-do-check-act. Een organisatie kan hiermee een beleid opstellen, maatregelen treffen en borgen dat de genomen maatregelen zowel op de korte als de lange termijn hun werk blijven doen, ook als de wereld verandert.

Integratie managementsystemen
ISO 45001 kreeg deze dezelfde hoofdstuk- en paragraafindeling als de eerder gepubliceerde HLS-normen ISO 9001 voor kwaliteitsmanagementsystemen en ISO 14001 voor milieumanagementsystemen. Elke HLS-norm bevat een basistekst met de eisen voor een HLS-managementsysteem, die wordt aangevuld met eisen die specifiek voor de betreffende norm van belang zijn. Ongeveer de helft van ISO 45001 bestaat uit HLS-eisen, de andere helft gaat over arbo- en veiligheidsmanagement. Die opzet maakt integratie met ISO 9001:2015 of ISO 14001:2015 eenvoudig, de specifieke eisen voor arbo- en veiligheidsmanagement kunnen als het ware op het bestaande systeem worden ingeplugd. Natuurlijk zal de transitie naar de nieuwe ISO 45001 wel enige aanpassing vergen. Om die transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen, reikt BMD Advies Zuid-Nederland u de nodige handvatten en kennis aan tijdens de training Introductie ISO 45001.

Doelgroep
Deze praktische training is bij uitstek geschikt voor managers/directieleden, leidinggevenden, KAM-managers en preventiemedewerkers/Arbocoördinatoren van bedrijven die willen overstappen van OHSAS 18001 naar ISO 45001, een nieuw arbomanagementsysteem willen opzetten of de managementsystemen voor arbo, kwaliteit of milieu willen integreren.

Programma-onderdelen

  • de nieuwe structuur van de ISO-normen (HLS);
  • het doel van een arbomanagementsysteem;
  • de verschillen ten opzichte van de OHSAS 18001;
  • wat verandert er met ISO 45001 voor uw organisatie;
  • het introduceren van een arbomanagementsysteem;
  • integratie met andere HLS-managementsystemen;
  • certificeringstraject.

1 november 2018. Onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.
Duur
9.00-16.30 uur

Maximale groepsgrootte: 15 personen
Kosten: € 625,- excl. BTW incl. lunch, catering en materiaal per deelnemer. Vaste BMD-klanten*  ontvangen een korting: de training kost dan per deelnemer € 565,- excl. BTW. In-company: voorstel op maat.

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan direct via het inschrijfformulier training Introductie ISO 45001 op deze website.

*op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening