Training Implementatie ISO 45001

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001 voor arbomanagementsystemen

ISO 45001 gaat de norm OHSAS 18001 voor arbomanagementsystemen vervangen. Deze nieuwe standaard voor het managen van werk gerelateerde veiligheids- en gezondheidsaspecten is net als ISO 9001:2015 voor kwaliteit en ISO 14001:2015 voor milieu gebaseerd op de HLS, de High Level Structure. Dit maakt eventuele integratie van de systemen eenvoudiger. ISO 45001 wordt naar verwacht uiterlijk april 2018 definitief gepubliceerd. In de training Introductie ISO 45001 gaan we in op de veranderingen en is er aandacht voor integratie met andere HLS-normen. De training is bedoeld voor zowel organisaties die willen starten met het invoeren van een arbomanagementsysteem als organisaties die willen overgaan van OHSAS 18001 naar ISO 45001.

ISO 45001 is net als OHSAS 18001 het systeem voor bedrijven of instellingen die hun arbeidsomstandigheden of veiligheidsbeleid willen verbeteren. Nieuw in deze HLS-norm is dat niet alleen naar de risico’s wordt gekeken, maar ook naar de kansen. ISO 45001 is gebaseerd op de PDCA-cirkel, plan-do-check-act. Een organisatie kan hiermee een beleid opstellen, maatregelen treffen en borgen dat de genomen maatregelen zowel op de korte als de lange termijn hun werk blijven doen, ook als de wereld verandert.

Integratie managementsystemen
De HLS, de High Level Structure, maakt eventuele integratie van managementsystemen eenvoudiger.  Als het gaat om de transitie naar de nieuwe ISO 9001:2015 voor kwaliteit en ISO 14001:2015 voor milieu, begint de tijd echter te dringen: voor september 2018 moet iedereen over zijn. SCCM, de Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en Arbomanagementsystemen, adviseert bedrijven die nu een integraal systeem willen introduceren, niet te wachten op de definitieve ISO 45001, maar de huidige DIS-versies te gebruiken. Ook bedrijven die nu al willen overstappen van OHSAS 18001 of een nieuw arbomanagementsysteem willen opstellen, kunnen deze DIS-versie gebruiken. Certificatieaudits voor de ISO 45001 kunnen zelfs al worden uitgevoerd als het definitieve concept, de FDIS-versie, beschikbaar is. Het certificaat kan echter pas worden uitgereikt wanneer de norm is gepubliceerd. Daarom organiseert BMD Advies Zuid-Nederland nu al de training Introductie ISO 45001. Ook deze is gebaseerd op het de laatste conceptversie.

Doelgroep
Deze praktische training is bij uitstek geschikt voor managers/directieleden, leidinggevenden, KAM-managers en preventiemedewerkers/Arbocoördinatoren van bedrijven die willen overstappen van OHSAS 18001 naar ISO 45001, een nieuw arbomanagementsysteem willen opzetten of de managementsystemen voor arbo, kwaliteit of milieu willen integreren.

Programma-onderdelen

  • de nieuwe structuur van de ISO-normen (HLS);
  • het doel van een arbomanagementsysteem;
  • de verschillen ten opzichte van de OHSAS 18001;
  • wat verandert er met ISO 45001 voor uw organisatie;
  • het introduceren van een arbomanagementsysteem;
  • integratie met andere HLS-managementsystemen;
  • certificeringstraject.

21 juni 2018. Onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.
Duur
9.00-16.30 uur

Maximale groepsgrootte: 15 personen
Kosten: € 625,- excl. BTW incl. lunch, catering en materiaal per deelnemer. Vaste BMD-klanten*  ontvangen een korting: de training kost dan per deelnemer € 565,- excl. BTW. In-company: voorstel op maat.

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan direct via het inschrijfformulier training Introductie ISO 45001 op deze website.

*op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening