Perstorp Waspik: bewust omgaan met veiligheidsrisico’s

Geschreven door Elise Kwakkebos op . Geplaatst in Ondernemers Uitgelicht

Perstorp Waspik werd in 2006 onderdeel van het Zweedse Perstorp-concern. Het  bedrijf keek daarop kritisch naar het concernbeleid en begon aan een cultuuromslag. Vooral op gebied van veiligheid is er het nodige veranderd. In vervolg op de RI&E werd een blootstellingsonderzoek gedaan, om in kaart te brengen of werknemers veilig werken. Ook is er meer aandacht voor ordelijke en veilige werkplekken.

 

Met blootstellingsonderzoek risico’s in beeld
Jos Falvay is site-manager bij Perstorp Waspik en is verantwoordelijk voor de KAM-zaken: “Wat milieu betreft zijn er bij Perstorp Waspik in vergelijking met andere locaties binnen het Perstorp-concern niet zo veel risico’s. Het enige wat wij hier doen is mengen, mengen, mengen. Natuurlijk werken wij met agressieve stoffen, zoals mierenzuur en propionzuur. Maar het grote verschil met ons moederbedrijf is dat er geen chemische reacties worden opgewekt. Toch maken we veel werk van veiligheidsbewustzijn en werkplekorganisatie. Niet dat het vroeger heel onveilig was, maar het kon absoluut veiliger. We zitten er nu bovenop. In 2008 hebben we een blootstellingsonderzoek uitgevoerd. Dit vloeide voort uit de Risico inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Daarmee kenden we de veiligheidsrisico’s en hadden we in beeld hoe de medewerkers daarmee omgingen. Er zijn toen wat kleine aanpassingen gedaan, zoals het frequenter gebruik van gehoorbescherming. Er is inmiddels ook een duidelijk veiligheidsbeleid vastgelegd, waar de werknemers voor getekend hebben. Uiteraard was er voor het werken met zuren altijd al goede beschermende kleding, die droeg iedereen ook. Maar de veiligheidsbrillen zag je soms alleen maar verschijnen tijdens specifieke handelingen. Dat is nu verleden tijd, de productiemedewerkers hebben de bril nu standaard op.”

Op dit moment wordt het blootstellingsonderzoek herhaald, eigenlijk als bevestiging dat de discipline om veilig te werken, er nog steeds is. De risicovolle stoffen zijn inmiddels opgenomen in specifieke software daarvoor: de stoffenmanager. Het blijven herhalen van de blootstellingsonderzoeken past ook in de huidige trend. Bij de overheidsinspecties wordt strikt gecontroleerd of bedrijven de risico’s beheersen. Doen bedrijven er te weinig aan, dan volgen er pittige sancties.

Toch heeft het bedrijf deze stok achter de deur niet nodig: de normen en waarden van Perstorp zijn hoog als het gaat om veiligheid en milieu. Vaak wordt gekozen voor de veilige kant, loopt het bedrijf voor op de geldende eisen. Falvay: “Op dit moment zijn we met gemeente en brandweer in gesprek omdat we een opslagvoorziening in een bestaande hal willen bouwen voor ADR-goederen (gevaarlijke stoffen). Er zijn binnen PGS-15 drie beschermingsniveaus, waarbij Perstorp Waspik in de middelste categorie valt. De brandweer moet snel ter plaatse kunnen zijn als er zich een calamiteit voordoet. Dat bleek echter moeilijk waar te maken. Dan kun je daar heel ingewikkeld over doen, maar we hebben besloten nu een automatische blusinstallatie in de betreffende loods te bouwen. Daarmee voldoen we aan de eisen van beschermingsniveau 1, het hoogste niveau.”

 

tanks Perstorp (3)

5S: ordelijke, nette en veilige werkplekken
Perstorp Waspik beschikt over een gecertificeerd systeem volgens GMP+, dat specifiek is gericht op de veevoederindustrie. De kwaliteitsaspecten zijn geborgd in een ISO 9001 managementsysteem, waarin ook veiligheids- en milieuaspecten zijn opgenomen. Wellicht wordt er naar Perstorp-model een afzonderlijk ISO 14001 (milieu) managementsysteem opgezet, maar die noodzaak is er nog niet. Dat er echter voortdurend aandacht is voor veiligheid, milieu en orde en netheid, blijkt wel uit het feit dat er een 5S-pilottraject is gestart. Het 5S-principe is opgezet door de Toyota-fabriek en is gericht op een goede werkplekorganisatie en ‘good housekeeping’.

5S staat voor:

  1. S: Scheiden
  2. S: Schikken
  3. S: Schoonmaken = inspecteren
  4. S: Standaardiseren
  5. S: Stand houden

De 5S-pilot, onder begeleiding van BMD-adviseur Bas van Velthoven, is gericht op één afdeling. Na afronding hiervan evalueert Perstorp Waspik met mensen van de holding. Vervolgens kan het na eventuele aanpassingen uitgerold worden over het hele bedrijf. “Je merkt dat de werkplekken netter ogen. Spullen krijgen steeds meer een vaste plaats, waarmee hinder en irritaties voorkomen worden. Dat komt ten goede aan de veiligheid. Maar het is wel even wennen. Vroeger stopten we op vrijdag een uurtje eerder, om de werkplaats op te ruimen. Nu willen we dat het continu netjes is, in plaats van alleen op vrijdagmiddag en maandagmorgen. En zo is er meer. Bij een lekkage aan een machine is men van oudsher geneigd om een doek te pakken en de gevolgen van de lekkage weg te poetsen. Maar als je dat doet zonder de oorzaak weg te nemen, moet je na een paar dagen weer poetsen. En daar waar een steen ontbrak, werd het gat afgedicht met een plankje, in plaats van een nieuwe steen in te metselen. Of er slingerde ergens een stok rond om een steeds vastlopende machine weer op gang te helpen, zonder dat de oorzaak van die storing werd gezocht. Dat vraagt toch wel een cultuuromslag van de mensen. Toch zijn de reacties heel positief, van zowel onze eigen mensen, als ook van de bezoekers. Die krijgen bij een opgeruimde en schone werkplek toch een veel betere indruk van het bedrijf dan wanneer het rommelig is”, zegt de sitemanager.

Naast dit soort speciale projecten wordt Bas van Velthoven ingevlogen bij zaken die te maken hebben met wet- en regelgeving, vergunningen, kwaliteit, arbo en milieu. Falvay: “Als site-manager heb ik te veel op mijn bordje om de uitvoering zelf op te pakken. Voor een eigen KAM-coördinator zijn wij weer te klein. Dan is het prima om Bas flexibel in te kunnen zetten en gebruik te maken van zijn know how en ervaring.”

BMD-Nieuwsbrief, april 2013

 

Trackback van jouw site.