Samenwerkingsverbanden

BMD Advies Zuid-Nederland werkt nauw samen met andere specialisten, waaronder:

 

logo

 

 

 

 

 

 

 

AXXIA is een ‘adviescoöperatie’ op het gebied van milieu, (leef)omgeving en duurzaamheid. De coöperatie richt zich op bedrijven en overheden. AXXIA is een initiatief van drie bureaus, die ieder meer dan 20 jaar bestaan: V&S Milieu Adviseurs,BMD Advies Zuid-Nederland en BSB Advies. Hun ruime ervaring en brede expertise vormen een belangrijke meerwaarde, als het gaat om advies over milieu, energie, locatie- en gebiedsinrichting, bodemsanering en -beheer, duurzaamheid en leefomgeving. AXXIA is gevestigd in Tilburg.

 

Widea_20140521_logo_entraz_rgb

Entraz wordt gevormd door vijf partners: BMD Advies Zuid-Nederland, Installatie Techniek Niewenhuijse, Bouwbedrijf Kambier, Island Solar en Widea Consultancy. Deze Zeeuwse bedrijven hebben hun sporen verdiend op het gebied van advies, bouw, installatie en beheer. Samen orkestreren zij het traject dat tot structurele, integrale en fundamentele energiekostenbesparing leidt voor Zeeuwse bedrijven, instellingen en verenigingen.

 

SO-LOGO

Subliem Ondernemen begeleidt bedrijven bij veranderingsprocessen. Het is vaak wel duidelijk wàt er moet gebeuren, maar de grote vraag is hoe dit soepel en snel gerealiseerd kan worden. Oftewel: hoe zorgt u dat mensen meegaan in veranderingen die u voor ogen heeft en wat moet u daarvoor doen? Subliem Ondernemen treedt bij implementatietrajecten op als sparringpartner en procesbegeleider en weet uw mensen te bewegen. Veranderen niet omdat het moet, maar omdat het waardevol gevonden wordt.

 

veiligheidspiramide

Veiligheidspiramide: een specialist als het gaat om trainingen & opleidingen op het gebied van crisis, calamiteiten en incidenten. De focus van de Veiligheidspiramide is zelfredzaamheid; in geval van nood weet iedereen in de organisatie, van werkvloer tot top, hoe te handelen. De trainingen & opleidingen worden afgestemd op uw specifieke situatie. Geen standaard verhaal dus, maar gericht op de praktijk.

 

VenS

V&S Milieu Adviseurs BV zijn specialisten op gebied van bodemsanering en bodembeheer. De focus ligt op advisering op bodemgebied en met de nadruk op wat wettelijk noodzakelijk is, gecombineerd met hetgeen de opdrachtgever wil en kan doen om bodemproblemen hanteerbaar te maken. Dit heeft er in geresulteerd dat V&S in de afgelopen jaren vele tientallen bedrijven adviseerde én vaak nog steeds adviseert en talloze bodemsaneringen van groot tot klein begeleidde. De oprichters van V&S komen vanuit de ‘BMD-stal‘ van de jaren ’80-’90. Vanuit de samenwerking tussen BMD Advies Zuid-Nederland en V&S kan een integraal advies gegeven worden dat naast bodem ook andere milieuthema’s omvat.