Over BMD Advies

Duurzaam vertrouwd

Al sinds 1990 kunnen bedrijven vertrouwen op de duurzame ondersteuning van BMD Advies Zuid-Nederland. Duurzaam omdat in ons advies de balans tussen de drie p’s people, planet en profit altijd voorop staat. Maar ook omdat onze adviseurs een intensieve werkrelatie hebben met hun klanten. Wij zijn vertrouwd met de vraagstukken of problemen die binnen bedrijven leven en kunnen deze daarom direct en effectief aanpakken. Daarbij houden wij de kennis niet voor onszelf, maar dragen deze zoveel mogelijk over aan onze klanten. Bedrijven kunnen op BMD Advies vertrouwen als het gaat om de vormgeving en implementatie van mvo-beleid, milieu- en arbovraagstukken, het opzetten en implementeren managementsystemen, (externe) veiligheid en beheersing energiekosten. Dat onze aanpak altijd preventief, pro-actief en toekomstgericht is, spreekt voor zich.

Detachering of ad-hoc
Uw milieu- of KAM-coördinator moet tijdelijk vervangen worden, u wilt een managementsysteem implementeren, uw milieuregistraties op orde brengen of een ander groot project oppakken. Vaste klanten hebben binnen BMD Advies een eigen aanspreekpunt, die op de hoogte is van uw specifieke bedrijfsituatie. Daardoor kan een BMD-adviseur u snel en deskundig ondersteunen, of het nu om een uitgebreid project gaat of er een ad hoc probleem uit de weg geruimd moet worden. Ook detachering behoort tot de mogelijkheden. Afhankelijk van de complexheid en de hoeveelheid van de werkzaamheden kan dat variëren van enkele uren per jaar tot zelfs enkele dagen per week. De werkzaamheden worden bij u op het bedrijf uitgevoerd, zodat uw medewerkers ook direct terecht kunnen met hun vragen. Bovendien kunt u bij vragen altijd een beroep doen op onze helpdesk. 

Thuis in Zuid-Nederland
Onze medewerkers wonen verspreid over Zuid-Nederland en volgen nauwgezet de regionale ontwikkelingen die de bedrijfsvoering van onze klanten kunnen beïnvloeden. De adviseurs zijn zodanig gefaciliteerd zodat zij vanuit huis kunnen werken en daardoor de reistijd naar klanten kunnen beperken. Daarnaast beschikt BMD Advies Zuid-Nederland over een uitgebreid netwerk, variërend van ontwikkelingsmaatschappijen en bedrijvenverenigingen tot lokale overheden. Ook hier staat de belangenbehartiging van onze klanten voorop. Waar mogelijk proberen wij het overheidsbeleid op gebied van ruimtelijke ordening, milieuhandhaving, et cetera, positief te beïnvloeden. Daar waar de klant om een specifieke expertise vraagt, werken wij samen met specialisten. Met de BMD’s die actief zijn in andere regio’s van Nederland kunnen wij landelijke of branchegerichte projecten oppakken.

 

BMD Advies Zuid-Nederland beschikt over een managementsysteem conform ISO 9001. Sinds begin 1999 beschikken wij over een certificaat hiervoor. Natuurlijk heeft BMD Advies Zuid-Nederland ook een mvo-beleid. Meer hierover vindt u bij BMD Advies en MVO en BMD Advies steunt.