Omgeving

Vergunningen, besluiten en voorschriften

Een bedrijf mag alleen activiteiten uitvoeren als dat wettelijk is toegestaan. Daarmee heeft elke organisatie te maken met een grote hoeveelheid vergunningen, voorschriften, plannen en besluiten. Of uw bedrijf nu alleen moet voldoen aan het Activiteitenbesluit, of een uitgebreide omgevingsvergunning nodig heeft: de BMD-specialisten loodsen uw bedrijf door het doolhof aan regels en zorgen ervoor dat uw vergunningsituatie op orde is. Zo maken de specialisten van BMD Advies Zuid-Nederland inzichtelijk welke voorschriften op uw bedrijf van toepassingen zijn, of ondersteunen zij u bij het opstellen van melding of vergunningaanvraag. Mogelijke knelpunten worden daarbij tijdig uit de weg geruimd.

Voor ondernemers
Voor bedrijven is een goede relatie met het bevoegd gezag onontbeerlijk. De overheid is immers ook degene die controleert of u de milieu- en veiligheidsregels naleeft. Als er gediscussieerd moet worden over een vergunning, voorschriften of bestemmingsplan, is het prettig om een objectieve deskundige aan tafel te hebben, zodat u zelf wat afstand kunt houden. Daarom bemiddelt BMD Advies tussen uw bedrijf en de overheid als dat nodig blijkt. Daarbij toetsen wij of hetgeen het bevoegd gezag vraagt redelijk is en of eventuele investeringen in verhouding staan tot het rendement. Anders dan andere adviesbureaus werken wij dan ook niet in opdracht voor overheden als het gaat om vergunningverlening of handhaving. Een bewuste keuze; wij willen de relatie met onze klanten zuiver houden en onafhankelijk kunnen optreden.

Is eenmaal duidelijk welke voorschriften op uw bedrijf van toepassing zijn? Dan ondersteunen wij u graag bij de implementatie en bij de compliance zodat u zeker weet dat uw bedrijf aan de geldende wet- en regelgeving blijft voldoen.