MVO-meerjarenplan voor Delicia

Geschreven door Elise Kwakkebos op . Geplaatst in Ondernemers Uitgelicht

Al sinds 1994 beschikt Delicia over een milieuvergunning op Hoofdlijnen. Deze vergunning wordt alleen afgegeven aan koplopers op milieugebied die een grote mate van eigen verantwoordelijkheid hebben en beschikken over een gedegen gecertificeerd milieumanagementsysteem. Nu het voor Delicia steeds moeilijker wordt om significante milieuwinst te boeken, is het milieumeerjarenplan in 2008 uitgebreid tot een meerjarenplan op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Milieu en veiligheid topprioriteit binnen Delicia
Dat milieu en veiligheid de topprioriteit heeft binnen Delicia blijkt direct uit de professionele ontvangst van bezoekers waarbij structureel de bedrijfsregels overhandigd worden. Hierin staat onder andere vermeld wat te doen bij calamiteiten, wat de hygiëne- en voedselveiligheidsvoorschriften zijn en welke bedrijfskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht zijn. Risk manager Annemieke van Eijk: “Deze huisregels worden over het algemeen heel positief ontvangen door onze bezoekers. Voor de medewerkers hebben we een uitgebreider huishoudelijk reglement. Hierin zijn naast zaken over (voedsel)veiligheid en milieu ook praktische zaken als ziekmeldingen, verlofaanvragen en dergelijke opgenomen.”

Praktische aandacht
Om de medewerkers scherp te houden op gebied van milieu, arbo en (voedsel)veiligheid voeren interne auditoren maandelijkse een interne KAM-controle uit. Per afdeling is een checklist opgesteld en wordt gekeken of de afdeling zich houdt aan de afspraken. Wordt bijvoorbeeld het afval in de juiste containers gegooid, dragen de medewerkers de juiste beschermingsmiddelen en kleding en ziet het er nog netjes uit. Uit die maandelijkse ronde komt een score. Ook worden direct verbeterpunten aangedragen.

Van Eijk: “Daarnaast organiseren wij al enkele jaren de zogeheten Toolboxmeetings, afgekeken van de aannemerswereld. Vier keer per jaar geven afdelingsleiders een praktijkgerichte presentatie van maximaal tien minuten op gebied van veiligheid, milieu of arbo. Die tien minuten zijn de kracht. Je hebt daarmee de optimale concentratie. In het verleden kwamen onderwerpen als gehoorbescherming, veiligheid rondom trappen en ladders, afvalscheiding en werken met gevaarlijke stoffen aan de orde.” Alle tijdens de toolboxmeetings gegeven informatie wordt verzameld in een map die op de afdelingen ter inzage ligt.

gepl-hagelslag-fabriek-delicia_art

Stap naar maatschappelijk verantwoord ondernemen
Riskmanager Annemieke van Eijk: “Op een gegeven moment heb je alles zover op orde, dat het steeds moeilijker wordt significante (milieu)winst te boeken. Toen is besloten om de stap naar maatschappelijk verantwoord ondernemen te zetten.” Met behulp van BMD-adviseurs Nathalie Damen en Anniek de Putter inventariseerde Delicia de stakeholders en werden per stakeholder de vijf belangrijkste onderwerpen benoemd. Aan de hand hiervan werden de speerpunten voor de komende vier jaar gedefinieerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn het verder verduurzamen van het inkoopbeleid en de reductie van de hoeveelheid directe en indirecte afvalstoffen. Voor 2009 kwam de nadruk op energie en Wet- en regelgeving te liggen.

Inmiddels voerde Delicia BV diverse energiebesparingsmaatregelen door. “Op dit moment worden verschillende motoren in de fabriek technisch aangepast waardoor het energieverbruik van de machines naar verwachting 5 tot 10% omlaag gaat,” zegt Van Eijk. Naast dergelijke technische aanpassingen leidt vooral good housekeeping tot energie- en dus kostenbesparingen. Annemieke van Eijk vervolgt: “We maken nu inzichtelijk wat het verbruik van bepaalde machines of apparatuur is, zodat mensen ook beseffen wat het bijvoorbeeld kost als deze onnodig aanstaan. Ook hebben we toolboxmeetings georganiseerd over zuinig energiegebruik en is uitgelegd wat wij hierin verwachten van onze medewerkers.” In het kader van Wet- en regelgeving werkt Delicia de aanpassingen uit die gepaard gaan met de ingang van het Gebruiksbesluit en is men bezig de koelinstallatie die werkt met de op termijn niet meer toegestane freonen aan te passen of te vervangen.

Maatschappelijk betrokken
Onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen is natuurlijk ook de maatschappelijke betrokkenheid. Daarom mochten alle medewerkers een project aandragen dat zich leende voor sponsoring. Dit project moest wel aan verschillende criteria voldoen. Zeven uiteenlopende projecten zijn in 2009 financieel ondersteund: van zangkoor tot carnavalsclub. Daarnaast steunt Delicia projecten in landen waar cacao geproduceerd wordt zoals Afrika, Azië of Zuid-Amerika. Het geld wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de bouw van scholen, medische posten of voedselbanken.

Begin september bepaalde Delicia de MVO-doelstellingen voor 2010. “Delicia gaat in elk geval inzetten op duurzaam inkopen. Wij merken dat onze klanten dat ook steeds belangrijker vinden. Een gedeelte van de cacao kopen wij al ‘Faire trade’ in. Wij moeten daarvoor bepalen welke goederen en diensten wij duurzaam willen inkopen, in welke mate en welke inkoopcriteria hieraan gekoppeld kunnen worden,” besluit Risk manager Annemieke van Eijk.

BMD-Nieuwsbrief, oktober 2009

BMD Advies Zuid-Nederland kan uw bedrijf op verschillende manieren ondersteunen bij het invoeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij doen u graag een vrijblijvend voorstel.

Trackback van jouw site.