Mens en Organisatie

Veranderingsprocessen

Een gezond bedrijf is altijd in beweging. De huidige maatschappij vraagt om continu anticiperen op de omgeving. Dat gaat niet altijd om een ingrijpende koerswijziging van de strategie, maar ook door een aanpassing in wet- en regelgeving kan een nieuwe werkwijze of aanpak nodig zijn. Bovendien hebben bedrijven die een managementsysteem willen implementeren of hier al mee werken, te maken met een continu verbeterproces. Veranderingen in een bedrijfsproces kunnen lastig zijn, zeker als er sprake is van een in de jaren opgebouwde routine.

Mensen zijn echter niet voor niets het belangrijkste kapitaal van een bedrijf. Zij kunnen de kracht zijn achter vernieuwing binnen een organisatie of juist de remmende factor vormen. Of het nu gaat over de nieuwe strategie, missie/visie, jaarplannen, certificering, voldoen aan wet- en regelgeving of gewoon uw nieuwe focus en prioriteiten: hoe zorgt u ervoor dat mensen meebewegen met de veranderingen die u voor ogen heeft?

Voor dat soort veranderingsprocessen zijn verschillende methodes ontwikkeld, die inzicht geven in de verschillende persoonlijkheden binnen uw team en het optimaal gebruiken van talenten, gericht op gedragsmanagement, of een stappenplan voor Effectief Leiderschap. Ook is er een traject mogelijk dat zich specifiek richt op het veiligheidsbewustzijn binnen uw bedrijf. De specialisten van BMD Advies Zuid-Nederland kijken samen met u wat de beste aanpak is. Dat betekent overigens niet dat we werken volgens een standaard boekje: verandermanagement is altijd maatwerk.