Veel interactie tijdens eerste BMD-Netwerkbijeenkomst van 2018.

Geschreven door Elise Kwakkebos op . Geplaatst in Actueel

Tijdens de presentaties over Koel- en Stookinstallaties was er een constante koppeling met de praktijk en werden er inhoudelijke vragen gesteld door de deelnemers. Daarnaast was er voldoende gelegenheid voor kennisuitwisseling met vakgenoten.

Cock Bouman, van KIN Installatietechniek, presenteerde de impact van de EPBD Energie Performance Building Directive: iedere vijf jaar moeten koelinstallaties EPBD-gekeurd worden. In de praktijk merkt Bouman dat veel bedrijven nog niet weten van deze keuring, maar hij verwacht dat de overheid hier in de nabije toekomst strakker op gaat handhaven. “Als je installatie goed afgesteld staat, weet je dat je bespaart’, vanuit de focus op energiebesparing is het voor een bedrijf zeker gunstig om de gehele koelinstallatie na te lopen.
Vaak wordt bij een regulier onderhoud alleen naar de installatie zelf gekeken, maar niet naar bijvoorbeeld het leidingwerk of de ventilatieroosters, na een aantal jaar ontstaat hier vervuiling en slijtage wat het rendement van een koelinstallatie omlaag brengt. EPBD-keuringen helpen dus niet alleen voor het milieu, maar ook voor de eigen portemonnee. Een gecertificeerde monteur kan de EPBD-keuring eens per 5 jaar meenemen in zijn jaarlijkse onderhoud aan de installatie.

Stookinstallaties
Stephan van Helden, BMD-Advies Zuid-Nederland, informeerde de deelnemers over de regels rondom inspectie en keuring van stookinstallaties.
Na de plaatsing en ingebruikname van een installatie zal de eerste keuring binnen zes weken plaats moeten vinden, daarna is de frequentie afhankelijk van het vermogen van de installatie.
Gasgestookte installaties met een vermogen groter dan 100kW en niet-gasgestookte installaties met een vermogen tussen 20kW en 100kW dienen 1x per 4 jaar gekeurd te worden door een gecertificeerd monteur. Voor niet-gasgestookte installaties met een vermogen groter dan 100kW is dat 1x per 2 jaar.
Periodiek onderhoud is niet verplicht, maar indien uit een periodieke inspectie blijkt dat onderhoud nodig is voor het functioneren van de installatie, dient dit binnen 14 dagen plaats te vinden.
Belangrijk is om bij de keuring ook de gehele brandstoftoevoerleiding te laten keuren SCIOS scope 7, dit is een verplichting, maar wordt niet altijd als vanzelfsprekend meegenomen.
Ook ligt Stephan toe wanneer een ruimte gedefinieerd wordt als stookruime en wanneer als opstellingsruimte en dat er weldegelijk een verschil is tussen beide. Tot slot wordt de SCIOS scope 6 keuring voor emissiemetingen van ketelinstallaties kort besproken, informatie over regels en uitzonderingen is terug te vinden met Abees op de site van infomil.

Coen Bakker van Alumet Etten-Leur:
“Voor mij is het BMD-Netwerk een unieke kans om, in een ontspannen omgeving, kennis en ervaring uit te wisselen met veel verschillende mensen werkzaam bij een breed scala aan bedrijven
Er komt een grote variatie aan onderwerpen aan bod, zowel actueel als minder voor de hand liggend. Waarbij de BMD haar rol als facilitator en aanreiker van die onderwerpen erg goed vorm geeft.

Wilt u een keer vrijblijvend deelnemen aan een BMD-Netwerk bijeenkomst, neem voor meer informatie contact op met Sikko Oegema of Diane Dijkstra; info@bmdzuid.nl, telefoon (013) 8000 300.

Trackback van jouw site.