Inspirerende BMD-Ontbijtbijeenkomst over (Risico) Aansprakelijkheid in Goes

Geschreven door Elise Kwakkebos op . Geplaatst in Actueel

In samenwerking met van Mark Advocaten organiseerde BMD Advies Zuid-Nederland 27 maart jongstleden een druk bezochte interactieve ontbijtbijeenkomst over (Risico) Aansprakelijkheid en het maken van ongevallenanalyses door BMD. Aan de hand van praktijkvoorbeelden werden de deelnemers uitgedaagd om aan te geven wie er volgens hen in die situatie aansprakelijk is. De verschillende antwoorden waren een mooie aanleiding voor diverse discussies. Tevens kwam naar voren dat het risico voor de werkgever toch niet zo duidelijk te plaatsen is, dan in eerste instantie werd verwacht.

Jolanda Lechner van LS Ned Leidingenstraat Nederland:
“Weer een leuke, interactieve ontbijtsessie over (Risico) aansprakelijkheid gehad bij BMD Advies Zuid-Nederland in Goes.
Ik ervaar de ontbijtbijeenkomsten als inspirerend en de kennisdeling onder vakgenoten als heel waardevol. Daarnaast is een ontbijt het ideale tijdstip voor een bijeenkomst. Ik kan de rest van de dag gemotiveerd mijn werkzaamheden oppakken. Een aanrader voor iedereen die behoefte heeft om nieuwe informatie op te doen.”

Onze eerst volgende ontbijtbijeenkomst is op donderdagmorgen 31 mei 2018 over ISO 45001 Arbomanagementsysteem. Wij verwelkomen u dan graag op onze vestiging in Tilburg.

Trackback van jouw site.