Externe veiligheid

Ongevallen voorkomen, effecten beheersen

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, hebben te maken met veel en vaak complexe wet- en regelgeving om de risico’s te beheersen. Dan gaat het niet alleen om de medewerkers intern te beschermen, maar zeker ook om de externe veiligheid.

Uw bedrijf moet niet alleen maatregelen treffen om de eigen medewerkers te beschermen, maar ook voor de omgeving moeten de risico’s ingeperkt worden. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gevaarlijke stoffen die verbruikt worden, of gevaarlijke stoffen die in een gesloten systeem aanwezig zijn zoals in bijvoorbeeld een ammoniakkoelinstallatie. Op onze website vindt u een overzicht van de meest voorkomende wet- en regelgeving op dit gebied en de bijbehorende eisen. BMD Advies Zuid-Nederland helpt u graag bij het voldoen hieraan en zo zorg te dragen voor de externe veiligheid.

Naast de voorbeelden van ondersteuning die u op onze site vindt, is ook advisering en training op gebied van bijvoorbeeld stof- en gasexplosies en meer arbo-gerelateerde wet- en regelgeving mogelijk. In een vrijblijvend gesprek lichten wij graag de mogelijkheden voor uw bedrijf toe.