Kolb Moerdijk produceert meer met zelfde energie

Geschreven door Elise Kwakkebos op . Geplaatst in Ondernemers Uitgelicht

Begin november 2012 opende Kolb te Moerdijk een vierde reactor, waarmee de productiecapaciteit meer dan verdrievoudigd is ten opzichte van de oorspronkelijke situatie met twee reactoren. Kolb stak veel tijd en energie in de ontwikkeling van een warmteterugwinningsysteem. Dat leidde ertoe dat Kolb ondanks die enorme groei nog even veel aardgas verbruikt als in de beginjaren.

Innovatief warmteterugwinningsysteem
“Tien jaar geleden liepen wij al met het idee rond voor een warmteterugwinningsysteem. De reactiewarmte die wij met de eerste twee reactoren niet konden inzetten, ging verloren, maar voor ons proces bestond nog geen goede technologie. Wij werken batchgewijs en hebben energie nodig op het moment dat die niet geproduceerd wordt, de warmte met een temperatuur van 160⁰C, moet dus opgeslagen worden. Er bestonden wel technieken waarmee dat kon, maar daar werd olie voor gebruikt. Daar zitten risico’s aan vast, immers wanneer er een lekkage ontstaat, vloeit er olie naar de bodem. Daarom zochten we naar een manier om water te gebruiken. Niet gemakkelijk, omdat water boven de 100⁰C verdampt. Toch is het ons gelukt. Maar na het ontwikkelen van de techniek moesten we het proces onder controle krijgen. Dat heeft de meeste hoofdbrekens gekost”, zegt Site Manager Jan Peters. De technologie, vijf jaar geleden toegepast bij de bouw van een derde reactor, wordt binnen de chemische industrie als heel innovatief beoordeeld. Kolb won er de Responsible Care prijs mee. Voor de vierde reactor werden er verbeteringen toegepast. Het energieverbruik is met de bouw van de derde en vierde reactor niet gestegen, maar hetzelfde gebleven als in de beginjaren.

Kopie  van DSC02641

“Het ontwikkelen van de techniek en afgelopen jaar het bouwen van de vierde reactor hebben grote impact op ons bedrijf. Je doet het toch naast je gewone werk en dat in tien maanden tijd. Nu de reactor in gebruik is komen we eigenlijk weer gewoon aan ‘werken’ toe.” Desondanks blijft Peters wel nadenken over mogelijk nieuwe stappen: “We hebben nog steeds veel warmte over. Genoeg om 200 tot 300 huishoudens te voorzien van warmte. Echter daarvoor moet je continuïteit kunnen garanderen, dan kun je niet hebben dat je even een half uurtje niet kan leveren. Het ligt meer voor de hand om de warmte in te zetten binnen het eigen bedrijf, misschien voor de eerste twee reactoren. We hebben dat tot nu toe nog niet gedaan omdat de reactor dan een hele tijd stilgelegd moet worden. Wellicht kan dat nu wel, omdat we de capaciteit zo ver hebben uitgebreid. Als het zou lukken om de eerste reactoren om te bouwen, dan zouden we bijna geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.”

Koploper
Kolb heeft regelmatig andere bedrijven over de vloer die eens willen kijken naar de door hen ontwikkelde techniek. Ook wordt het bedrijf regelmatig bezocht door scholieren en studenten, variërend van basisonderwijs tot TU. Met een rondleiding hoopt Kolb hen te enthousiasmeren voor de techniek en chemie: “Ik vind dat die bereidheid om je bedrijf open te stellen voor anderen, hoort bij het koploperschap wat wij hier hebben behaald. Wij zijn koploper onder andere omdat wij al jaren een duurzame verbinding hebben met onze buren, waar wij stoom aan leveren. Voordat wij onszelf koploper mochten noemen, heeft een accreditatiecommissie ons bedrijf beoordeeld. Door onafhankelijke derden wordt dan bevestigd dat je qua duurzaamheid op de goede weg bent.”

Bij duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoort natuurlijk ook een gedegen veiligheidsbeleid. Volgens Jan Peters zijn de gevolgen van de brand bij Chemie-Pack duidelijk merkbaar binnen de bedrijfsvoering: “De overheid is na de brand wel een andere koers gaan varen. Er is strengere controle op het naleven van de vergunningen, een bepaalde situatie tijdelijk gedogen is absoluut niet aan de orde. Aan de andere kant raakt de overheid er steeds meer van overtuigd dat de aandacht moet gaan naar bedrijven die het nodig hebben. Wij draaien mee in de pilot systeemtoezicht. Dat betekent dat je zelf nog meer je verantwoordelijkheid neemt, dat je niet wacht tot de overheid zegt wat je moet doen, eventuele incidenten direct meldt, ook als dat niet zo goed uitkomt. De tijden veranderen en ik denk dat dat goed is. Kolb is een BRZO-bedrijf en net als alle andere bedrijven die in die risicocategorie vallen, zijn wij ‘bedrijfsbrandweerplichtig’. Dat zijn we aan het realiseren, samen met de andere bedrijven op het terrein die een BRZO-aanwijzing hebben gekregen. Toch ben ik me ervan bewust dat je aan die kant alles kunt dichttimmeren, als je een werknemer hebt die denkt dat de veiligheidsregels niet voor hem gelden, dan gaat het net zo goed mis. Ik denk dat ik mag stellen dat hier de mensen zich ervan bewust zijn dat ze met gevaarlijke stoffen werken.”

Nauwe band BMD Advies
De relatie tussen Kolb en BMD Advies Zuid-Nederland dateert al vanaf de oprichting van Kolb in 1992. BMD Advies werd gevraagd een Arbeidsveiligheidsrapport op te stellen, de plant mocht anders niet worden opgestart. Ook gaf BMD Advies ondersteuning bij het opzetten en implementeren van het eerste gecertificeerde managementsysteem volgens ISO 14001-certificaat en de revisie van de milieuvergunning. Veel werkzaamheden worden op projectbasis uitgevoerd. “Wij zorgen er altijd voor dat BMD Advies op de hoogte blijft van de ontwikkelingen bij Kolb, we hebben een nauwe band. Dat is meerdere keren van pas gekomen, toen er hier een gat viel waar BMD Advies snel kon bijspringen. Zo’n achtervang geeft een heel prettig gevoel”, zegt Jan Peters.

BMD Nieuwsbrief, december 2012

Trackback van jouw site.