Brancheoverzicht

Afvalstoffen

Bij afvalinzamelaars en -verwerkers spelen de milieuregistraties een belangrijke rol in de bedrijfsvoering. Daarnaast worden deze bedrijven ondersteund op gebied van opslag gevaarlijke stoffen en luchtemissies. Bij verschillende bedrijven is een traject op gang gebracht om duurzame energie te winnen uit afvalstoffen.

Bouwmaterialen
BMD Advies ondersteunt diverse fabrikanten van isolatiemateriaal, maar ook fabrikanten van andere bouwmaterialen maken gebruik van onze diensten. Energiebeheer, luchtemissies en afvalwater zijn punten waar deze bedrijven veel mee te maken hebben. Voor bedrijven in de betonsector is een branchespecifieke cursus Milieuzorgsysteem ontwikkeld.

Bouwnijverheid
De invoering van afvalpreventie en afvalscheiding levert voor bouwbedrijven naast milieuwinst ook aanzienlijke kostenbesparingen op. BMD begeleidt bedrijven hierin niet alleen individueel, maar pakt dit ook branchegewijs op door middel van de projecten Milieuzorg op de bouwplaats en Strategisch milieumanagement. Ook voor VCA bent u bij ons aan het juiste adres.

Chemie
De chemische industrie heeft te maken met een veelheid van milieuregels, vooral op gebied van gevaarlijke stoffen en veiligheid. BMD ondersteunt de milieucoördinator, kijkt over de schouder mee of vangt pieken op. Als het gaat om BedrijfsMilieuPlannen, milieuzorg en duurzaam ondernemen zijn deze, veelal BRZO-, bedrijven, koplopers.

Drukkerij
Door invoering van afvalpreventie is bij verschillende drukkerijen milieuwinst behaald die tevens economische winst is. Uiteraard is ook het beperken van de Vluchtige Organische Stoffen (VOS) door middel van een oplosmiddelenbalans een onderwerp waarvoor regelmatig de kennis en ervaring van de BMD-adviseurs wordt geraadpleegd.

Hout
Brandveiligheid heeft binnen de houtindustrie een hoge prioriteit. Kostenbesparingen en milieuwinst is binnen deze branche vaak te realiseren door het intern en extern hergebruik van rest- en afvalstoffen.

Karton
Binnen de kartonindustrie zijn branchegewijs verbeteringen ingevoerd. Zo ondersteunde BMD Advies diverse bedrijven bij de invoering van het Convenant Verpakkingen waarbij het hergebruik of recycling van papier en karton centraal staat. Als het gaat om verpakkingen voor voedingsmiddelen hebben deze bedrijven te maken met hygiënecodes als HACCP.

Kunststof
Binnen de kunststofverwerkende industrie adviseert BMD Advies diverse bedrijven op gebied van afvalpreventie, luchtemissies en energiebeheer.

Metaal
Binnen de metaalindustrie is een convenant afgesloten om de milieubelasting te verminderen. De metaalbedrijven leveren hun bijdrage aan de Nationale doelstelling door Maatregelgerichte BedrijfsMilieuPlannen (BMP’s) in te voeren. Het originele BMP-programma is uitgebreid met BMP , waarin ook arbo- en veiligheid is meegenomen.

Recreatie
BMD Advies Zuid-Nederland ondersteunde verschillende recreatieterreinen bij het doorvoeren van milieu- en kwaliteitsverbeteringen aan de hand van de door de RECRON ontwikkelde milieubarometer.

Textiel
BMD Advies adviseert klanten van verschillende pluimage binnen de textielindustrie. Hieronder bevinden zich onder andere wasserijen, textiel- en zeefdrukkerijen. Ondersteuning vindt met name plaats op gebied van bodem, afvalwater en energie.

Transport, op- en overslag
Transportbedrijven die aangesloten zijn bij de TLN kunnen via een landelijke regeling gebruik maken van de helpdeskfunctie van BMD Advies. Advisering bij deze bedrijven heeft vaak te maken met bestemmingsplannen, geluidsruimte, veiligheid, opslag en vervoer gevaarlijke stoffen en brandveiligheid.

Voedingsmiddelen
Binnen de voedingsmiddelenbranche heeft voedselveiligheid uiteraard de hoogste prioriteit. BMD Advies Zuid-Nederland begeleidde verschillende bedrijven bij de certificering en uitvoering voor HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), de systematische aanpak voor het identificeren, evalueren en controleren van voedselveiligheidsgevaren. Ook ondersteunden wij bedrijven bij het invoeren van de branchespecifieke MeerJarenAfspraken (MJA). Kenmerkend voor klanten binnen deze branche is de bestrijding van problematiek op gebied van onder andere geur en afvalwater.